Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Aug 14, 2019

I veckans avsnitt gästar forskaren Patrik Magnusson, PhD, som bland annat är ansvarig för det svenska tvillingregistret Tyngre Träningssnack. Det blir en längre diskussion kring hur våra gener interagerar med vår miljö för att påverka vår hälsa och prestation.

Du får bland annat en förklaring till hur gener kan sägas ha stor inverkan på övervikt och fetma trots att människor hade samma gener för 50 år sedan som de har idag. Vilka fördelarna är med att studera tvillingar på olika vis inom epidemiologin och vilka brister som ändå finns i den metoden.

I slutet blir det även en diskussion kring talang inom idrotten.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Jacob Tränar för hårt när ungdomar tittar på
 • 00:02:39 Dagens gäst, Patrik Magnusson
 • 00:04:15 Ett otroligt ambitiöst examensarbete
 • 00:06:31 Teknologin driver väldigt mycket vad man väljer att forska på
 • 00:08:27 Dåliga metoder gjorde att årtionden av arbeten lades på meningslösa studier
 • 00:12:10 Studier på gener genom befolkningsregistret
 • 00:16:15 Sveriges personnummer gör att populationsstudier blir lätta att göra
 • 00:17:30 Hur fungerar det kring etik när man gör populationsstudier med hjälp av register?
 • 00:21:15 Om man inte får lov att göra studier på kompletta register så sjunker forskningskvaliten markant
 • 00:23:18 En postdoc som mest slösades bort på grund av dålig metodik
 • 00:23:39 Ärftligheten kring BMI hos män som mönstrat
 • 00:26:38 Föräldraskapet verkar inte ha särskilt stor inverkan på BMI hos äldre barn
 • 00:27:35 Hur kan gener har stor inverkan på fetma när knappt någon var fet förr
 • 00:31:35 Med bättre förutsättningar miljömässigt så flyttar vi oftast hela normalfördelningskurvan
 • 00:34:24 Är frågan kring genetik kontroversiellt inom akademin?
 • 00:39:21 Hur vanligt är det att människor verkligen inte vill acceptera resultaten baserat på deras ideologi?
 • 00:43:46 Arbete med att ta fram en biobank kring tvillingregistret
 • 00:45:55 Vilka fördelar finns det med att studera tvillingar?
 • 00:51:22 Patriks arbete som ansvarig för svenska tvillingregistret
 • 00:53:50 Att vara hundägare är till viss del genetisk styrt
 • 00:57:03 Hur mycket interventionsstudier görs det på tvillingar idag?
 • 01:01:11 Att studera olika träning för vänster sida mot höger sida kan vara informativt
 • 01:05:29 Blir barn smartare om de får utöva någon typ av musikalisk träning?
 • 01:10:31 Gener och att försöka leta upp talanger inom idrotten
 • 01:13:42 Ett enkelt prestationstest berättar betydligt mer än dyra gentester
 • 01:15:44 Är det bra att verkligen försöka hålla så många som möjligt kvar inom en viss idrott?
 • 01:17:58 En exponering för många idrotter ökar chanserna för att man hittar en idrott som passar ens egna förutsättningar