Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Sep 4, 2019

Hjärnskakningar och långsiktiga negativa effekter på hjärnans funktion har uppmärksammats mer och mer på senare år och i detta avsnitt får du en djupdykning inom ämnet. Till vår hjälp har vi Henrik Zetterberg som är läkare och professor inom neurokemi som har forskat inom ämnet i flera år.

I det här avsnittet får du bland annat lära dig vad det är som ger hjärnskakningar. Vad som skiljer hjärnskakningarna som troligen är mer allvarliga mot de som inte är så allvarliga. Vad som eventuellt kan göras för att minska antalet hjärnskakningar inom idrotten samt hur du bör gå tillväga om du råkar ut för en hjärnskakning och du vill minska risken för att du ska åka på en till eller få allvarliga långsiktiga effekter.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Gudiol tränade lite för hårt i några dagar
 • 00:02:29 Veckans gäst Henrik Zetterberg
 • 00:03:35 Dagens ämne är hjärnskakningar med fokus på hjärnskakningar inom idrotten
 • 00:05:57 Henriks forskning på hjärnskador och sökandet efter en bra markör efter när en hjärnskada har skett och läkt
 • 00:10:24 Vad är en hjärnskakning och hur diagnostiserar man den?
 • 00:16:25 Kontrollerad nickning i fotboll är troligen säkert
 • 00:17:44 När man inte är förberedd och det blir en rotation på huvudet blir det lätt en skada
 • 00:19:38 Förhoppningen om bättre diagnostik som minskar risken för återfall och långsiktiga komplikationer
 • 00:20:20 Pågående studier och problematiken med att utföra välkontrollerade studier på en allvarlig skada
 • 00:23:13 Vad sker vid en hjärnskakning när de inte ger positiva markörer för att det faktiskt skett en skada?
 • 00:24:40 Vid många hjärnskakningar kan man inte se någon skada i en magnetkamera
 • 00:25:47 Hur sätter man upp bra kriterier för återgång till spel efter en hjärnskakning?
 • 00:27:58 Många hjärnskakningar inom idrotten går att förebygga
 • 00:32:55 Det krävs träning för att kunna ge och ta emot smällar på ett bra sätt
 • 00:35:14 Det har hänt mycket inom idrottsvärlden de senaste åren
 • 00:38:59 Hjärntrappan som verktyg för att förbättra återgången och minska risken för återfall
 • 00:41:36 Tanken att man ska vila hjärnan helt efteråt är numera förlegad
 • 00:45:32 Kan hjälpar som sägs motverka rotationer minska risken för hjärnskakningar?
 • 00:48:22 Kan starkare nackmuskler och styrka i övre bål minska risken för hjärnskakningar?
 • 00:49:19 Hårdare regler mot fula tacklingar hade troligen också minskat antalet hjärnskakningar
 • 00:51:08 Hjärnskakningar inom ridsporten och det farliga synsättet att man måste upp på hästen igen så fort som möjligt
 • 00:52:56 MMA är nog överlag mindre farligt för hjärnan än boxning
 • 00:56:14 Nu när vi kan se skadorna på människors hjärnor efter de slutat idrotta så ökar fokus på att minska det
 • 00:58:42 Hjärnskakningar ska tas på allvar men man ska inte bli rädd för en hjärnskakning
 • 01:01:53 Rehabiliteringen efter en hjärnskakning får idrottare ofta sköta själv