Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Sep 11, 2019

Wille och Jacob diskuterar fysiologin vid excentrisk träning och olika sätt att försöka träna den excentriska styrka mer specifikt.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Avsnitt 200 av Tyngre Träningssnack
 • 00:10:04 Dagens ämne, excentrisk träning
 • 00:12:39 Vad en excentrisk kontraktion innebär rent fysiologiskt
 • 00:15:13 Vi kan skapa mer kraft när vi arbetar excentriskt jämfört med koncentriskt
 • 00:19:01 Förklaringar till varför du är starkare excentriskt än koncentriskt
 • 00:21:36 Kan större skada på muskeln leda till större aktivering av satellitceller?
 • 00:24:19 Betydelsen av den excentriska kontraktionen inom idrott
 • 00:26:22 Kan fler sarcomerar på rad ge ökad explosivitet?
 • 00:29:33 Fyra olika vis för att fokusera på den excentriska delen vid träning
 • 00:31:02 Medvetet långsam excentrisk del med en submaximal vikt
 • 00:40:01 Svänghjulsträning för ökad excentrisk belastning
 • 00:50:52 Accentuerad excentrisk träning
 • 01:02:20 Plyometrisk träning
 • 01:04:30 Praktiska råd för plyometrisk träning
 • 01:12:20 Skaderisken är hög i fall du belastar på för mycket direkt