Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jan 8, 2020

I veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack diskuterar vi ätbeteenden. Både hur man försöker mäta hur människor äter i verkliga livet och hur eventuella ätbeteenden korrelerar med människor hälsa.

Till vår hjälp av vi Billy Langlet som för närvarande håller på med sin postdok inom ämnet. Du får bland annat höra om en sensor som fästs vid örat som kan känna av när människor äter och vågar som både mäter hur mycket mat du äter totalt sett och i vilken takt du äter maten.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Veteranidrott och vara bäst av de lite sämre
 • 00:01:49 Veckans gäst, Billy Langlet
 • 00:05:50 Från nutrition till fokus på beteendevetenskap
 • 00:07:34 Finns det könsskillnader mellan kvinnor och män i ätbeteende?
 • 00:09:26 Hur lång tid ska du avstå att äta innan det kallas för fasta?
 • 00:11:59 Omgivningens betydelse för hur mycket du väger
 • 00:13:24 Forskning på att försöka ta fram teknik för att mäta hur människor äter i verkliga livet
 • 00:14:54 Billys eget tränande och tävling inom bodybuilding
 • 00:18:15 Matvåg under tallriken för att försöka mäta hur mycket människor äter vid en måltid
 • 00:22:13 Olika ätmönster korrelerar möjligen med olika stor risk för övervikt och vissa ätstörningar
 • 00:25:03 Sensor vid örat som kan känna av när de faktiskt äter
 • 00:34:42 Post-doc med förhoppning att studera ätbeteende som riskfaktor
 • 00:40:01 Hur många mätningar behövs för att få en bra bild över någons ätbeteende?
 • 00:41:59 De flesta tror att de själva äter snabbare än genomsnittet
 • 00:45:01 Män tar större tuggor än kvinnor och tuggorna blir mindre efterhand
 • 00:47:08 Ungdomar som äter snabbare äter oftare mer mat totalt sett
 • 00:50:43 Kan vårt ätbeteende påverkas av de i vår omgivning?
 • 00:56:29 Beteendeförändring är väldigt svårt och tar ofta lång tid
 • 01:01:33 Skulle teknik kunna hjälpa oss att vara med disciplinerade i framtiden?
 • 01:06:27 Ungdomar äter mer godis när godiset är närmre dem
 • 01:10:09 När en tar initiativet så är det ofta fler som sedan äter godis
 • 01:11:49 Brian Wansink och påhittad forskning
 • 01:16:24 Hur människor äter varierar mycket från gång till gång