Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Apr 6, 2016

I veckans podd gästas Wille och Jacob av Andreas Ivarsson med PhD inom idrottspsykologi. Huvudämnet för dagen är Andreas avhandling där han visade att stress ökar risken för skada och att en ganska enkel och tidseffektiv intervention visade sig kunna minska skaderisken betydligt hos lagidrottare.

Utöver det huvudspåret så diskuteras även idrottspsykologi rent allmänt och vi lyfter flera frågor kring dessa plats i idrotten just nu och i framtiden.

Glöm inte att följa Tyngre Träningssnack på Instagram för material relaterat till våra avsnitt och gäster.

Hålltider

 • 00:00:00 Presentation av Andreas Ivarsson
 • 00:04:30 Vägen till att arbeta med idrottspsykologi
 • 00:12:10 Rena utbildningar inom idrottspsykologi i Sverige
 • 00:17:30 Kvacksalveri och anekdotiska bevis inom idrottspsykologin och idrotten överlag
 • 00:23:55 Betydelsen av att använda siffror och statistik rätt
 • 00:26:10 Psykologin är väldigt individanpassad
 • 00:28:30 Avhandling kring Stressens inverkan på idrottares skaderisk
 • 00:33:42 Stress och skaderisk hos allsvenska fotbollsspelare
 • 00:36:50 Sömn är något som troligen också bör inkluderas
 • 00:44:12 Hur skulle stress kunna höja skaderisken?
 • 00:47:50 Det svåra i att mäta faktisk prestation i många idrotter
 • 00:52:45 Nyttjas idrottspsykologi inom elitidrotten i Sverige idag?
 • 00:54.29 Minskad skaderisk med psykologiska interventioner
 • 01:00:30 Idrottspsykologi som en del av den skadeförebyggande träningen
 • 01:04:30 Vad innebär mindfullnessträning inom idrottspsykologin?
 • 01:09:50 Kan vem som helst göra detta med en grupp idrottare?