Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


May 6, 2020

Wille och Jacob svarar på lyssnarfrågor i detta avsnitt. Du får bland annat höra en diskussion kring antiinflammatorisk kost och om huruvida olika livsmedel kan påverka inflammationsvärden uppåt och nedåt.

Du får också veta lite kring överföringen mellan cykling och löpning, vilken evidens som det finns för massagepistoler och tyngdtäcken samt vad man menar när man pratar om leptinresistens.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Wille är pappaledig och Gudiols misslyckade maxning
  • 00:09:34 Vad har Jacob och Wille sprungit milen på
  • 00:18:35 Massagepistolernas vara eller inte vara
  • 00:27:05 Finns det någon evidens bakom tyngdtäcken?
  • 00:33:55 Hur och var uppstår leptinresistens?
  • 00:40:56 Hur bibehåller man styrka efter en period där man byggt upp den extra mycket?
  • 00:45:43 Hur är överföringen från cykel till löpning?
  • 00:49:37 Finns det belägg för att vissa livsmedel skapar inflammation i kroppen?