Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Aug 19, 2020

Denna vecka blir det ett frågeavsnitt där vi endast hinner diskutera tre olika frågor. Du får höra vad vi tror om kring fördelarna med att ha varit vältränad som barn, hur vi tänker kring energidrycker och ungdomar samt vad man vet kring träning om du får en delad magmuskel under din graviditet.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Jacob har semestrat på Borås djurpark
  • 00:07:14 Har du någon fysiologisk nytt av att ha varit vältränad som ung om du ska börja träna som äldre?
  • 00:13:34 Vad Jacob tycker kring energidrycker och ungdomar
  • 00:36:37 Träning efter en graviditet som har gett en delad magmuskel