Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Sep 23, 2020

Valkeaoja och Gudiol gästas den här veckan av professor Christer Malm för att diskutera hans forskarkarriär med fokus på hans senaste arbete med att detektera bloddoping med hjälp av proteomik.

Förutom att du får lära dig det mesta kring bloddoping så får du även höra om Christers tidigare forskning på träningsvärk och vad han tror är det mest sannolika förklaringen till varför det ibland uppstår efter träning.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Halsont, isolering och bottenrekord i steg från Gudiol
 • 00:03:36 Boken Spring finns nu i tryckt format i bokhandeln och på Tyngre.se
 • 00:06:08 Veckans gäst, professor Christer Malm
 • 00:06:54 Universitetsutbildningen är mestadels på distans i Umeå
 • 00:07:58 Christers bakgrund inom idrotten och studier på idrottsfysiologi
 • 00:12:13 Doktorandstudier under Björn Ekbom mfl på Karolinska
 • 00:14:15 Ingen tillgång till enskilda studier och inga möjligheter till omtentor i USA på 90-talet
 • 00:18:06 Doktorsavhandling på skadorna som sker vid excentrisk träning
 • 00:20:29 Träningsvärk beror inte på inflammation
 • 00:25:05 Är det svullnaden i musklerna som ger tryck på muskelhinnorna?
 • 00:27:31 Christers nuvarande forskning på bloddoping
 • 00:30:28 Proteomik för att se hur olika åtgärder förändrar protein i kroppen
 • 00:31:09 Forskning på styrkeidrottare som har tagit steroider
 • 00:35:03 Första tanken kring att försöka detektera bloddoping via proteomik
 • 00:37:45 Blod måste frysas om det ska göra någon nytta vid bloddoping
 • 00:40:49 Ny teknik som gjorde en mätning snabbare och billigare
 • 00:42:40 Vad är bloddoping och varför vill idrottare göra det?
 • 00:46:44 Med proteomik kan vi se bevis för att blodet varit nedfryst
 • 00:51:44 Blodpassen kan inte detektera bloddoping som utförs på "rätt vis"
 • 00:54:38 Hur säkert är det att någon har dopat sig om de fastnar i testet?
 • 01:02:52 Arbetet nu framöver och förhoppningen om att det ska fungera bra i andra labb
 • 01:05:53 Kommer testet att vara redo inför OS?
 • 01:08:52 Blir idrottare informerade om när det införs nya testmetoder?
 • 01:11:04 Vad kan tänkas bidra till att människor faktiskt väljer att dopa sig?
 • 01:18:30 Projektet har tagit lång tid men nu börjar det bli något riktigt konkret