Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Sep 30, 2020

I veckans avsnitt fokuserar vi på hjärtat tillsammans med lektor Katarina Steding- Ehrenborg. Katarina är fysioterapeuten som började forska på hjärtats fysiologi och numera arbetar hon både med idrottare och astronauter för att försöka ta reda på hur extrema belastningar påverkats hjärtats funktion.

I det här avsnittet diskuterar vi både hur man studerar hjärtat med en MR vid fysiskt arbete, varför äldre uthållighetsidrottare verkar ha en ökad risk för förmaksflimmer, om det finns någon förklaring till varför maxpulsen minskar när vi blir äldre och hur hjärtat påverkas hos människor som är ute i rymden och inte utsätts för någon gravitation.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Gudiol har köpt nya benskydd
 • 00:09:19 Veckans gäst, lektor Katarina Steding-Ehrenborg
 • 00:12:46 Varför lämnade Katarina det kliniska för att forska kring fysiologi?
 • 00:14:27 Vad skiljer idrottares hjärtan mot andras vid arbete?
 • 00:16:33 Mycket av det som upplevs som nytt idag visades egentligen för många år sedan
 • 00:21:14 Forskning i Köpenhamn under Bengt Saltin
 • 00:23:28 Vi vet inte säkert varför ett idrottshjärta kan pumpa runt så mycket blod som det faktiskt gör
 • 00:26:46 Hur tar man magnetkamerabilder på ett arbetande hjärta?
 • 00:31:10 Fast anställning som lektor ger en större trygghet för framtiden
 • 00:33:40 De mer seniora forskarna drar in pengar till doktorander och postdocs
 • 00:35:27 Läkare som forskar har en stor trygghet i att de kan börja arbeta mer på klinik om det saknas pengar för vidare forskning
 • 00:40:54 Katarinas bok Hjärtsmart
 • 00:43:20 Kan för mycket träning vara negativt för hjärtat?
 • 00:46:02 Vad innebär ett förmaksflimmer?
 • 00:49:57 Gudiols hypotes kring hur du optimerar hälsa och minimerar ev risk för förmaksflimmer
 • 00:53:47 Det är hos äldre idrottare som hela tiden tränat hårt som risken verkar finnas
 • 00:57:50 Mer träning ger större hälsoeffekter
 • 01:01:52 Träningens påverkan på livslängd
 • 01:05:47 Choklad för att sänka blodtrycket
 • 01:08:20 Varför minskar maxpulsen när vi blir äldre?
 • 01:13:04 Astronauter får en betydande negativ påverkan på hjärtat