Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Dec 9, 2020

Frågeavsnitt och Jacob och Wille diskuterar bland annat en hel del kring konditionsträning. Bland annat blir det en diskussion kring varför det kan vara svårt att få upp pulsen riktigt högt vid cykling. Varför pulsen kan vara högre vid padel än vid högintensiva korta intervaller och hur du kan tänka kring intervallträning om du har en hel timme för träningen.

Sen blir det även en längre diskussion kring padel som idrott och vad som troligen är det viktigaste för de flesta som ska ge sig på den idrotten och vill bli lite bättre förberedda inför det.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Tankar kring till årets julkalender på SVT
  • 00:04:27 Andra upplagan av Corona Crown planeras
  • 00:09:38 Varför är det svårt för många att få upp pulsen ordentligt på en cykel?
  • 00:17:55 Fysträning för padel - spontana tankar
  • 00:34:26 Pulsen vid korta intervall jämfört med vid bollsporter
  • 00:41:15 Om du har 1h träning, ska du ha intervaller i början, i slutet eller hoppa det under passet?