Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


May 18, 2016

Denna vecka gästas Wille och Jacob av styrkelyftscoachen Patrik Andersson och avsnittets fokus är givetvis därför på styrkelyft och träning för att bli stark.

Det är tre tydliga huvudspår i diskussionen där vi först diskuterar tanken kring autoreglerad träning vilket innebär att man justerar hur mycket och hårt man tränar för dagen beroende på hur man faktiskt presterar just den dagen.

Efter det går i in på två av de viktigaste delarna när det gäller styrketräning vilket är träningsfrekvens, alltså hur ofta du tränar varje dag, och nyttjandet av periodisering inom styrketräning.

Som en röd tråd igenom hela avsnittet med särskilt fokus framåt slutet så tar vi också upp en hel del kring hur man bör se på forskning inom styrketräning när man jobbar med det på en rent praktiskt nivå likt Patrik gör.

Hålltider:

 • 00:00:00 Introduktion av Patrik Andersson
 • 00:07:20 Utrustat styrkelyft kontra styrkelyft utan utrustning
 • 00:12:15 Om dragkamp
 • 00:16:20 Hur Patrik började träna folk inom Styrkelyft
 • 00:18:30 RTS (Reactive Training System) och Mike Tuchscherer
 • 00:24:50 Är självreglerad träning för komplicerat för de flesta?
 • 00:27:10 Problem med RTS
 • 00:35:00 Patriks programmering för klienter idag
 • 00:39:00 RTS för andra idrottare än styrkelyftare
 • 00:42:00 Hur ofta ska man träna som styrkelyftare?
 • 00:48:45 Variation av övningar vs samma rörelse väldigt ofta
 • 00:57:00 Betydelsen av att träna tävlingsövningen specifikt
 • 00:59:55 Periodiseringens roll
 • 01:04:00 Specificitet och progression vs en större variation med periodisering
 • 01:08:20 Volym vid styrketräning
 • 01:10:25 Hur man nyttjar forskning praktiskt som en tränare och coach