Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Sep 22, 2021

I veckans Tyngre Träningssnack diskuteras bland annat den till synes eviga diskussionen kring animaliskt vs vegetabiliskt fett. Det blir dessutom en lång diskussion kring hur man eventuellt kan påverka sin skaderisk som konditionsidrottare.

Mot slutet så är Jacob och Wille dessutom inte överens kring om det är lättast att bli hygglig på konditionsidrott eller styrkeidrott?

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Reklam
  • 00:00:59 Jacob har haft en bra träningsvecka
  • 00:02:17 Wille ska på kvällsmatch i fotboll och nu börjar zwiftsäsongen
  • 00:05:43 Gudiol har försökt att lära ut RPE och vad olika intensiteter innebär
  • 00:11:07 Finns det något knep för att minska skaderisken som distanslöpare
  • 00:20:53 Vad kan man säga kring frågan om animaliska vs vegetabiliska fetter
  • 00:38:36 Går det snabbast att bli hygglig på konditionssport eller styrkesport?
  • 00:48:50 Påverkar p-piller prestationen pga sänkt testosteronhalt