Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Sep 29, 2021

Frågeavsnitt av Tyngre Träningssnack som den här veckan bland annat handlar om hållning och hur det påverkar din prestation och risk för skador. Det blir även en längre diskussion kring EFSAs nya forskningsgenomgång kring socker och om vardagsmotion kan påverka ens träningsresultat.

Dessutom får du höra om Willes comeback som fotbollsspelare i korpen och om första gången på flera månader då Jacob tagit på sig ett par jeans.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Det bästa hittills av Tyngre Distans
  • 00:01:14 Jacob har använt jeans för första gången på många månader
  • 00:04:37 Wille har spelat korpenfotboll
  • 00:06:06 När Jacob spelade oldboysfotboll med gamla landslagsspelare
  • 00:09:10 Wille kände sig bekväm att vara med trots att han inte trodde han skulle vara bra
  • 00:14:25 Har vardagsfunktion några extra effekter på träningsresultaten?
  • 00:23:44 EFSAs nya slutsatser kring socker
  • 00:41:48 Varför har 100m sprinters så mycket muskler på överkroppen?
  • 00:45:31 Vad säger forskningen kring hållning?