Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jul 6, 2022

Wille har hittat två intressanta studier på ocklusion vid konditionsträning som vi diskuterar i det här avsnittet av podden.

I den första studien har två grupper fått träna på samma intensitet där en grupp begränsat blodflödet till benen under träningen medan den andra gruppen tränat som vanligt. I den andra studien så har man undersökt hur ocklusionen påverkar vilken intensitet som människor väljer att träna på.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Kort intro
 • 00:04:06 Ocklusionsträning i samband med konditionsträning
 • 00:06:24 Det mesta av forskningen kring ocklusionsträning är vid styrketräning
 • 00:09:31 Promenader på ett löpband samtidigt som blodtillförseln är begränsad
 • 00:12:42 Erfarna löpare skulle träna på 50% av hjärtfrekvensreserven med eller utan ocklusion
 • 00:17:22 Träningen upplevdes mer ansträngande och gav ökningar i VO2max
 • 00:23:32 Pulsen och RPE blev högre med ocklusion trots samma hastighet
 • 00:28:33 Det är viktigt att hitta ett lagom tryck när man ska träna med ocklusion
 • 00:31:53 Cykling med ocklusionsträning på samma RPE som en grupp som tränat utan
 • 00:38:01 Syreupptagningen minskade den med trots att träningen upplevdes som lika ansträngande
 • 00:40:12 Styrketappet blev det samma trots lägre belastning
 • 00:44:58 Det är svårt att veta hur träning har utförts genom att bara läsa om det