Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Oct 12, 2022

Denna vecka gästas Jacob och Wille av Martina Svensson som har forskat på fysiska aktivitet och inflammation i hjärnan samt olika hjärnsjukdomar hos människor. Det har hon gjort både via djurstudier och stora registerstudier på Vasaloppsåkare.

Det här blir ett avsnitt som går in ganska mycket på fördelar och nackdelar med olika metoder och även den osäkerhet som finns idag kring vilka effekter som träning verkligen har.

Till sista kommer vi in på hur Martina försöker att få experter på olika områden och olika typer av studier att arbeta mer tillsammans via något som de kallar för CoPARLU, Centre of Physical Activity Research at Lund University.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Wille är glad för Hammarbys resultat och Jacob börjar bli skadefri
 • 00:03:19 Veckans gäst, Martina Svensson
 • 00:06:29 Först studier på molekylärnivå och sedan stora registerstudier
 • 00:11:42 Hur studerar man inflammation i hjärnan?
 • 00:16:09 Det är fortfarande oklart om inflammation är orsaken till eller ett svar på skada.
 • 00:19:40 Hur Martina försökte titta på hur träning påverkar hjärnan hos möss
 • 00:22:28 Möss kan bli stressade om man pushar dem till att träna när de egentligen inte vill
 • 00:28:08 Träning verkade inte påverka risken för Alzheimers
 • 00:32:27 Vi vet mer kring förebyggande av vaskulär demens än Alzheimers
 • 00:38:17 Interventionsstudier över lång tid är väldigt svårt att få till
 • 00:40:49 Martinas fortsatta forskning och försöken att kombinera olika studiemetoder
 • 00:43:41 Studier på vasaloppåkare och risken för demens
 • 00:50:01 Vilken inverkan hade den fysiska prestationsförmågan i förhållande till motionen?
 • 00:54:57 Liknande studier i andra kultur kanske skulle kunna visa vad som orsakas av träning och vad som bara korrelerar med träning på vissa platser
 • 00:58:25 Träning är bra men det är inget mirakelpiller för sig själv
 • 01:03:53 Livskvalité är troligen lättare att påverka än livslängden
 • 01:09:13 Martinas framtida forskning och arbete med CoPARLU
 •