Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Oct 26, 2022

Ola Wallengren är tillbaka som gäst i Tyngre Träningssnack. Den här gången fokuserar vi olika sätt att mäta eller uppskatta en persons kroppssammansättning.

Vi kommer in på alla möjliga tekniker i det här avsnittet. Du får höra om fördelarna och nackdelarna med BMI, midjemått, bioimpendasvågar, måttband, kaliper, DEXA, MR, Bodpod, dubbelmärkt vatten och så vidare.

Vi utlovar er inga enkla lösningar men samtidigt betydligt djupare kunskap kring vad som är bra och mindre bra med olika metoder.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Jacob har tränat på bra men hotas av sjukdom i hushållet
 • 00:04:30 Wille känner inte riktigt att han tränar när det inte blir någon rutin på dagarna
 • 00:07:28 Ola Wallengren är äntligen tillbaka igen
 • 00:13:41 Olas nuvarande akademiska arbete
 • 00:21:14 Det finns inget exakt mått på kroppssammansättning utan alla har olika fel
 • 00:22:08 BMI funkar bra sett till dess enkelhet och låga kostnad
 • 00:27:06 Hur kan man följa sin egen kroppssammansättning på ett bra sätt?
 • 00:32:46 Bioimpendansvågar ger ofta för mycket osäker information men kan vara användbara
 • 00:38:33 Människor väger som mest efter helgen på kort sikt och i januari på lite längre sikt
 • 00:41:46 Hur stor är variationen när man använder sig av kalipermätning?
 • 00:45:21 Det finns två olika sätt att titta på fettmassa och hälsa i befolkningen
 • 00:51:17 Hur mycket bättre är de dyrare och mer avancerade metoderna?
 • 00:56:30 Fetmaparadoxen och liknande fenomen där högre BMI verkar skyddande hos äldre
 • 01:01:02 MR och möjligheten att mäta kroppsfett på olika platser i kroppen
 • 01:06:36 Vi har ingen direkt praktisk nytt av att mäta fler saker som vi inte kan påverka
 • 01:13:57 BodPod och deras funktionalitet
 • 01:15:18 Muskelglykogen och vätskan den binder upp påverkar alla mätmetoder
 • 01:18:18 Mäta kroppssammansättningen med dubbelmärkt vatten
 • 01:20:19 Kommer vi att släppa BMI för ett annat mått framöver?