Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Aug 10, 2016

Fokus i veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack ligger på att öka mycket i muskelmassa på kort tid. Bidrar till diskussionen gör Daniel Cortobius och Niklas Westblad som nyligen avslutat en studie där deras resultat i form av muskelökningar är bland de bästa som finns dokumenterade.

e uppnådde dessa resultat med hjälp av ett intensivt träningsprogram som kombinerade både traditionell undulerande styrketräning tillsammans med några perioder av ocklusionsträning där man delvis stryper blodflödet till musklerna.

Deras studie var en del av en intressant studie kring muskelminne som kommer att publiceras i sin helhet framöver och därför diskuterar vi även en del kring det ämnet och varför det var så viktigt att försökspersonerna i studien verkligen ökade så mycket som möjligt i muskelmassa på den tid som fanns att tillgå.

Hålltider

 • 00:00:00 Introduktion av Daniel Cortobius och Niklas Westblad
 • 00:07:30 Den första delen av muskelminnestudien
 • 00:08:45 Det behövs lång tid för att tappa muskelmassa ibland
 • 00:09:50 Vad har man vetat kring muskelminne sen tidigare?
 • 00:12:45 Om det finns ett muskelminne så finns det viktiga folkhälsoaspekter och prestationsaspekter kring det
 • 00:19:15 Hur ökar man maximalt i muskelmassa på 10 veckor?
 • 00:25:00 Ocklusionsträning (BFR) gör verkligen ont
 • 00:28:25 Fler satellitceller av intensiv BFR-träning
 • 00:31:50 Väldigt stora muskelökningar från träningen
 • 00:36:05 Kvinnorna och männen fick samma ökningar
 • 00:37:55 Skulle människor vara beredda att träna så här på egen hand?
 • 00:40:50 Hur ska man sätta på trycket vid BFR?
 • 00:44:25 Varför tror man att BFR fungerar?
 • 00:54:30 Använder Daniel och Niklas den här träningen praktiskt med sina klienter?
 • 00:57:05 Kan man använda BFR i mer komplexa övningar på ett bra sätt?
 • 01:00:35 Vad bör man akta sig för om man ska testa BFR?