Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jun 7, 2023

Wille och Jacob diskuterar dels vilken betydelse som en hög VO2max har när det gäller hjärthälsa och chanserna till ett långt liv, dels vilka fördelar och nackdelar det finns med kroppsviktsträning när det gäller att öka i styrka och muskelmassa.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

  • (00:00:00) Sommaren är här
  • (00:01:39) Jacob hoppas på att inga fler ska bli sjuka i hushållet
  • (00:03:37) Jacob är numera hjälptränare för flickor födda 2013
  • (00:14:20) Första frågan - Är styrketräning med endast kroppsvikt värt något?
  • (00:25:13) Räcker det med intensiva intervaller för god hjärthälsa?
  • (00:40:35) Ett kort snack kring vassle och insulinnivåer