Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jun 14, 2023

Insatsledaren Anna Åberg som var en av Sveriges första kvinnliga brandmän gästar Wille och Jacob och Tyngre Träninssnack för att diskutera yrket som brandman och de fysiska krav som finns. Både vilka minimumkraven är men också hur det kan se ut med extra krav i olika delar av landet. Vi får även lära oss lite om hur det fungerar när man rycker ut som rökdykare och vilka roller som brukar finnas under en utryckning.

Vi diskuterar också en hel del om hur det fungerade förr jämfört med hur det fungerar idag när man ska utbilda sig till brandman. Vilka som söker och hur det ser ut när man går från nybörjare till att börja arbeta i de mer krävande rollerna under en utryckning.

Ett annat ämne som också diskuteras är hur det ser ut med kvinnor inom yrket idag och skillnaderna på den fysiska statusen på alla som söker till brandmannayrket idag jämfört med förr.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

 • (00:00:00) Semestertider - kan man snacka med Bamse på Kolmården?
 • (00:07:34) Veckans gäst, Anna Åberg
 • (00:09:59) De första kvinnliga brandmännen kom först på 00-talet
 • (00:12:32) Hur de fysiska minimumkraven för en brandmann i Sverige ser ut
 • (00:18:34) Definitionen på rökdykning
 • (00:23:09) Är testerna bra för att avgöra om man har det som krävs fysiskt för att klara av jobbet?
 • (00:27:41) Många brandmänn är slitna och har problem med leder en bra bit innan pensionen
 • (00:31:37) Brandmänn idag är mer tränade för yrket brandmann
 • (00:38:39) Hur går diskussionerna kring fyskraven som finns och fler kvinnor inom yrket?
 • (00:44:47) Hur Anna tycker att det känns att gå in i ett brinnande hus
 • (00:47:16) Reglerna kring graviditet när man arbetar som brandman
 • (00:50:26) Vad sker i fall man som tillsvidareanställd inte klarar något lokalt fystest?
 • (00:53:30) Anna vill uppmuntra fler att söka sig till brandmansyrket
 • (00:55:42) Varför är fyskraven de samma för alla som åker ut till en brand?