Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Nov 17, 2015

Den här gången har Jacob och Wille näringsfysiologen (nutritionisten) David Jonsson på besök. Ämnet vi diskuterar är bakterier och framför allt bakterierna i våra tarmar. Forskning de senaste åren har visat på kopplingar mellan dina tarmbakterier och en mängd olika sjukdomar och besvär i kroppen. Vi diskuterar den forskning som finns på området och det lilla man vet om hur informationen kan nyttjas praktiskt just nu.
 
Hålltider
0:00:00 introduktion av David Jonsson
0:07:30 Introduktion till dagens ämne
0:14:10 Coola studier på hur tarmbakterierna kan påverka hälsan
0:24:40 Hur förändras bakterierna över tid? Kan du "smittas av andra"?
0:34:40 Hygienhopotesen och ska vi återgå till att leva som förr?
0:43:14 Beteendeterapi som påverkar tarmbiotan
0:54:05 Antibotika och bakterier
1:06:47 Vilken kost verkar ha mest negativ effekt på tarmbakterierna
1:17:30 Framtiden för tarmbakterier
1:18:45 Argumentationsfel - flytande gränser när det ändå finns gränser