Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Aug 24, 2016

Träning har en stor och betydelsefull påverkan på din hjärna både när det gäller intelligens och ditt humör. I veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack gästas Wille och Jacob av psykiatrikern Anders Hansen, aktuell med boken Hjärnstark, för att diskutera träningens effekter på hjärnan.

Vi går igenom dels de mer akuta effekterna och dels de mer långsiktiga effekterna på hjärnan samtidigt som vi försöker titta på skillnaderna i effekt från styrketräning kontra konditionsträning.

Efter det här avsnittet så kommer du garanterat vilja röra på dig mer i vardagen!

Hålltider

 • 00:00:00 Introduktion av Anders Hansen
 • 00:04:20 Bok om hur träning påverkar hjärnan
 • 00:05:40 Barns hjärnor påverkas mycket av fysisk aktivitet, de behöver röra sig mer i skolan
 • 00:08:20 Skiljer sig effekten från träning på barn och vuxna?
 • 00:10:10 Är forskare överens inom fältet kring fysisk aktivitet och hjärnan?
 • 00:12:30 Effekterna från styrketräning och konditionsträning är lite olika
 • 00:15:25 Hur ser dosförhållandet ut när det gäller träning och hjärnhälsa?
 • 00:18:10 Fungerar det att säga till deprimerade människor att börja träna som medicin?
 • 00:26:35 Vi lever i en psykiatrerad tid
 • 00:27:50 En tid som är väldigt olik den våra kroppar är skapad för
 • 00:32:35 Akuta effekter av motion på vår tankeförmåga
 • 00:37:00 Vi behöver jobba med att förändra våra normer kring fysisk aktivitet
 • 00:39:20 Kroniska effekter på din intelligens av regelbunden träning
 • 00:45:15 Nidbilden av att idrottare är dumma är helt fel
 • 00:51:45 Nyttan av epidemiologi för att få en bild av hur stora effekterna verkligen är
 • 00:53:00 Effekterna från styrketräning på din hjärnhälsa mer specifikt
 • 00:56:10 Hur mycket påverkar miljön du tränar i ditt välmående?
 • 00:59:45 Går det att ta fram en medicin som ger träningens effekter?