Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Dec 20, 2023

Jacob och Wille börjar avsnitt 423 med en uppföljning på ett tidigare avsnitt där de diskuterat flerdagsfasta och tv-serien limitless. Trots att ett helt avsnitt tillägnades de påstådda hälsoeffekterna från den typen av åtgärder så visar det sig nu att den person som var med som expert kring de påstådda hälsoeffekterna, Peter Attia, nu själv har slutat med den typen av fasta för att han ansåg att de negativa effekterna var för större än den eventuella vinsten.

Efter det blir det en längre diskussion kring barn, socker och sötningsmedel där Wille och Jacob mer berättar om hur de själva tänker kring frågan. Efter det följer en kort diskussion kring prylar för fotbollsspelare och det lilla vi vet kring hälsoeffekter från havredryck.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

  • (00:00:00) Introsnack
  • (00:05:29) Uppföljning kring flerdagsfasta och avsnitt 378 om serien Limitless
  • (00:14:46) Hur ska/bör/kan man tänka kring sötningsmedel till småbarn enligt oss
  • (00:30:51) Vad finns det för prylar för fotbollsspelare som man kan köpa till sig själv?
  • (00:42:19) Vad vet man kring eventuella hälsoeffekter från havredryck?