Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jan 3, 2024

Ulf Ekelund är tillbaka som gäst i Tyngre Träningssnack för en uppdatering kring hans forskning och övriga arbete sedan han var med senast i podden för nästan precis fem år sedan.

Vi får bland annat höra om arbetet med att ta fram de nya riktlinjerna för fysisk aktivitet som WHO presenterade för något år sedan och vad observationsstudierna som finns idag visar på när det gäller hälsoeffekter från för mycket stillasittande.

Vi kommer också in en hel del på den nyare forskningen som har kommit på antalet steg per dag och hälsoutfall. Förr fanns det ingen egentlig data på hur många steg människor brukade ta och hur det korrelerar med hälsa. Men med bättre accelerometrar så har forskare kunnat börja samla in mer objektiv data på hur mycket människor rör på sig varje dag vilket gör att vi idag börjar få en bättre bild av hur antalet steg per dag verkar påverka risken för ohälsa.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

 • (00:00:00) Vårt kortaste intro någonsin
 • (00:01:52) Ulf Ekelund är tillbaka i podden
 • (00:09:18) Framtagandet av de nya rekommendationerna för fysisk aktivitet
 • (00:15:36) Det svenska ordet stillasittande är en dålig översättning av sedentary
 • (00:19:00) Det är ganska dåligt studerat vilket som är det bästa sättet att ge råd
 • (00:23:56) De nya råden tar inte hänsyn till om den fysiska aktiviteten utförs i block längre än tio minuter
 • (00:28:36) Är det dags att officiellt börja ge råd i antalet steg per dag
 • (00:34:32) Om man når upp till råden för fysisk aktivitet så verkar inte stillasittande ha negativa effekter
 • (00:40:08) Det finns idag ganska sparsamt med data på hur korta avbrott från stillasittande påverkar hälsan
 • (00:48:54) Betydelsen av intensitet för hälsoutfall
 • (00:57:14) Är infografiken från WHO menad att visa någon form av hierarki i råden?
 • (01:03:42) Greppstyrka och VO2max förutsäger ohälsa men orsakssambandet är oklart
 • (01:07:29) Problemet med att utföra långsiktiga RCTs på träning hos tidigare inaktiva
 • (01:13:32) Varför Ulf tror att fysisk aktivitet har stor betydelse för ett friskt liv
 • (01:20:08) Ju bättre mediciner vi får mot metbola problem desto mindre effekt lär fysisk aktivitet få på livslängd
 • (01:23:28) Vi har flera troliga mekanismer och ett konsekvent mönster i observationsstudier
 • (01:27:07) Det finns även ett tydligt dosförhållande