Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Feb 7, 2024

Styrkelyftaren, fysioterapeuten och forskaren Lars Berglund är efter flera år tillbaka igen som gäst i Tyngre Träningssnack. Denna gång blir det först en snabb summering av det vi gick in på djupet kring de två senaste gångerna har var med i podden och sen får vi höra vad han har kommit fram till de senaste åren.

Det blir också en hel del diskussion kring hur man faktiskt skulle kunna få bättre svar på alla frågor som finns kring teknik och skaderisk. Och vad som är realistiska förväntningar när det gäller att hitta olika skadeförebyggande åtgärder och storleken på en eventuell effekt.

Vill du lyssna på tidigare avsnitt med Lars så är det avsnitt 9 och avsnitt 52.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

 • (00:00:00) Introsnack om VAB och fotboll på snötäckta planer
 • (00:04:37) Lars Berglund är tillbaka för att snacka styrkelyft och skador
 • (00:10:10) En kort summering av vem Lars är och vad han har gjort tidigare
 • (00:18:24) Katastroftankar vid smärta och mer specifikt ryggproblem
 • (00:25:13) Ytterligare forskning och arbete efter doktorsavhandlingen
 • (00:27:21) Marklyft vid ryggsmärta fungerar möjligen bättre hos de som inte har väldigt ont
 • (00:29:43) Funktion i vardagen kan ofta vara ett viktigare mått än smärta
 • (00:35:19) Du håller inte ryggen still när du utför knäböj och marklyft
 • (00:40:05) Vad kan vara orsakerna bakom lättare akut ryggsmärta?
 • (00:47:27) Det finns många obesvarade frågor kring skaderisk vid styrketräning
 • (00:49:42) De som verkar vara perfekt konstruerade för att lyfta effektivt
 • (00:56:48) Hur ska de som inte har perfekt anatomi för lyften utföra dem tekniskt?
 • (01:00:32) Lyfter styrkelyftare med ryggproblem annorlunda än de utan problem?
 • (01:03:28) Har vi för stora förhoppningar på hur mycket skador kan minskas med "rätt teknik?"
 • (01:06:53) De flesta skador som styrkelyftare har verkar smyga sig på över tid
 • (01:10:40) Vi vill kunna förutsäga vem som bör göra vad innan de får problem
 • (01:14:44) Hur mycket varierar lyftares teknik från dag till dag?
 • (01:16:00) Möjligheten att göra en prospektiv studie på teknik och skador hos lyftare