Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Dec 1, 2015

Den här gången gästas Jacob och Wille av Mikael Mattsson PhD, som främst är känd för sin forskning på gener och ultrakonditionssporter. Utöver det är han också väldigt kunnig när det gäller att mäta belastning för att individanpassa träning. Det är också främst de här tre områdena som diskuteras i dagens avsnitt.

 

Hålltider i avsnittet

0:00:00 Introduktion av dagens gäst, Mikael Matsson
0:02:30 Mikael Matssons bakgrund och tidigare arbete
0:06:30 Uthållighetsidrotter, ultrauthållighetsidrotter och fysiologin bakom
0:10:40 Rödbetsjuice och prestationsförmåga
0:11:50 Åldrande och konditionsidrott
0:14:30 Hur man mäter man belastning/trötthet hos idrottare
0:27:12 Algoritmer eller tester för att mäta återhämtning och belastning/trötthet
0:38:27 Kontrollera belastning och riskbedömning för skada
0:43:57 Lagidrott vs individuell idrott på universitet i USA
0:49:48 Gener och prestation
1:01:04 Gentester på marknaden och deras användbarhet
1:08:56 Non-responers, finns de?
1:10:00 Forskning inom idrotten och tillgänglighet för alla
1:13:40 Hur Mikaels forskning på gener och prestation går till
1:27:24 Dagens argumentationsfel - Gish Gallop
1:35:00 Slut