Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Dec 14, 2016

I veckans Tyngre Träningssnack behandlas ett väldigt viktigt ämne inom idrotten då vi har med Anna Melin, PhD, forskare och dietist på SOK för att diskutera fenomenet relativ energibrist.

Den ganska okända termen används för att beskriva personer som redan är smala men ändå äter mindre energi än de borde vilket gör att deras kroppar börjar spara energi genom att minska på energiomsättningen samtidigt som flera processer i kroppen stängs ner eller minskar i effekt.

De här idrottarna skiljer sig normalt sett inte någonting från andra idrottare när det gäller kroppssammansättning eller kroppsvikt trots deras lägre energiintag. De lever helt enkelt i en metabolt och hormonellt ofördelaktig miljö mer eller mindre i onödan.

Än så länge är det här fenomenet mest studerat på kvinnor och det är mest det vi diskuterar i avsnittet. De fysiologiska konsekvenserna verkar dock vara de samma hos män (nedsatt testosteron, ämnesomsättning, ökat kolesterol, nedsatt BMD) som hos kvinnor, men svårare att upptäcka.

Rättelse: I avsnittet säger Anna Melin att det är hypothalamus-gonad axeln (könshormonerna) som blir påverkade av relativ energibrist, men i själva verket är det hypotalamus-hypofys axeln hormonerna (dvs. köns-, stress- samt ämnesomsättningshormoner) som påverkas.

Hålltider

 • 00:00:00 Introduktion av Anna Melin
 • 00:04:25 Masteruppsats på om fiskolja kan hjälpa idrottare med astma
 • 00:09:40 En hel del elitidrottare tog för lite medicin mot sin astma
 • 00:11:00 Doktorsstudier på ätstörningar hos elitidrottare
 • 00:14:05 Menstruationsrubbningar är så vanligt inom vissa idrotter att det ses som normalt
 • 00:17:50 Ett frågeformulär som är bra på att hitta de som är i risk för energibrist (LIV-skalan)
 • 00:24:00 Relativ energibrist, viktstabil på för lågt kaloriintag
 • 00:30:20 Är menstruationsbortfall ett måste vid relativ energibrist?
 • 00:32:35 P-piller kan mörka det tydligaste symptomet
 • 00:35:45 Relativ energibrist finns ofta utan någon ätstörning
 • 00:39:05 Varför är magbesvär vanligt när man äter för lite?
 • 00:42:20 Kan man hitta relativ energibrist genom att titta på energiintaget?
 • 00:44:10 En låg vilometabolism kan vara ytterligare en bra markör för relativ energibrist
 • 00:47:25 Vad händer om en person i relativ energibrist börjar äta mer igen?
 • 00:50:45 Kraftigare viktnedgång inför en fitnesstävling eller i kampsport
 • 00:53:35 Idrottare i relativ energibrist väger inte mindre än andra idrottare
 • 00:56:05 Spelar makronutrienterna någon roll vid en viktnedgång?
 • 00:59:30 Varför är PCOS vanligare hos kvinnliga idrottare?
 • 01:01:30 Hur stor spridning har den här informationen fått?
 • 01:07:00 Relativ energibrist finns även hos manliga idrottare!
 • 01:12:35 Finns det långtidseffekter när det gäller hälsan förutom benskörhet?
 • 01:14:40 Kosttillskott inom SOK och kosttillskott för de som äter för lite?
 • 01:19:10 Vilka får tillgång till Anna Melin via SOK?
 • 01:20:40 Finns det en risk att man går upp i vikt om man börjar äta igen?


Carina
seven and a half years ago

Hejsan! Mkt intressant program 👍🏻 Hittar dock inte LIV skalan som Anna pratar om.