Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Mar 1, 2017

Våra gener inverkar på det mesta kring vår person, både hur vi påverkas av vår omgivning och hur vi påverkar den. Precis hur stor effekt våra gener har i olika situationer är inte fullt klarlagt men forskningen på området skvallrar om att det troligen är en större inverkan än vad många tror.

I dagens avsnitt av Tyngre Träningssnack så gästar Amir Sariaslan hos Jacob och Wille för att diskutera varför du måste ta generna i beaktande när du studerar inom epidemiologin. Utan detta synsätt riskerar du nämligen att hitta många korrelationer som egentligen inte är några betydande effekter utan istället mer verkar vara någonting som dina gener styr över. Till exempel så har man visat att adoptivföräldrar inte har någon betydande inverkan på deras adoptivbarns BMI vilket talar för att många av de korrelationer som man tidigare sett som antytt att föräldrarnas hälsovanor har stor inverkan på deras barns hälsovanor kanske inte är så stora som man tidigare trott.

Hålltider

 • 00:00:00 Introduktion av Amir Sariaslan
 • 00:06:15 Svenska tvillingregistret
 • 00:08:15 Föräldrar har bara en liten inverkan på barns övervikt
 • 00:12:40 Miljö kontra gener och individens eget ansvar
 • 00:14:36 Människor som går upp eller ner i vikt när de flyttar till ett nytt land
 • 00:16:40 Epidemiologiskt måste man börja ta gener i beaktande
 • 00:21:40 Gener, träning och livslängd
 • 00:25:20 Hur stor inverkan har miljön när det gäller kriminalitet?
 • 00:31:55 Gener förändras långsamt men samhället har förändrats fort
 • 00:36:20 Vad är de största invändningarna mot resultatet från tvillingstudier?
 • 00:41:25 Vilken egenskap har generna minst inverkan på?
 • 00:43:10 Mammans BMI och barnens risk att utveckla ADHD
 • 00:51:50 Det är viktigt att man kontrollerar för gener inom epidemiologin!
 • 00:54:05 Miljön kan spela stor roll!
 • 00:56:10 Vad gör man med informationen om att mycket är ärftligt och inte så mycket under ens egen kontroll?
 • 00:58:15 Mediciner mot psykiska sjukdomar minskar brottsbenägenheten hos personerna med problem
 • 01:01:10 Att känna till genernas inverkan kan minska på skuldbeläggandet
 • 01:04:00 Glöm aldrig bort att gener inverkar på det mesta och du behöver kontrollera för det!