Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Mar 8, 2017

Lyssnarfrågor är det som gäller denna vecka i Tyngre Träningssnack då Wille och Jacob bland annat diskutera energiförbrukningen en vilodag kontra en träningsdag, Crossfits definition av fitness, deras respektive universitetsutbildningar och cykla på hårt trafikerade vägar.

Hålltider

  • 00:00:00 Inledning
  • 00:01:50 Hur mycket kan energiförbrukningen skilja sig mellan en väldigt aktiv och en väldigt passiv dag
  • 00:08:25 Fördelar och nackdelar med kyla efter träning
  • 00:19:15 Screeningtester och leta efter asymmetrier för att förutsäga skador
  • 00:28:40 Kreatin för uthållighetsidrottare och inför ett konditionslopp
  • 00:30:40 Wille och Jacobs studier och vad de tyckte om sina utbildningar
  • 00:39:30 Behovet av att läsa fysioterapeuter mfl att kritiskt granska information
  • 00:43:45 Vår syn på Crossfits definition på fitness
  • 00:55:40 Hälsoeffekter av att cykla bredvid hårt trafikerade vägar och i stora städer
  • 01:00:45 Styrketräning för simmare