Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


May 17, 2017

Wille och Jacob är tillbaka för att diskutera ett av de mest populära ämnena hittills i podden, nämligen dåliga eller korkade argument. Det finns vissa resonemang och kommentarer som ofta inte är särskilt genomtänkta eller som medvetet används för att försöka vilseleda den som lyssnar och i det här avsnittet listas några av de mer vanligen förekommande tillsammans med lite konkreta exempel.

Hålltider

 • 00:03:00 Du måste läsa många källor för att få en bra bild
 • 00:09:00 Vi arbetar ju alla med hälsa
 • 00:15:40 Jag väljer att titta på verkligheten istället för kartan
 • 00:24:05 Och kom nu inte med den riktiga förklaringen!
 • 00:26:25 Du är helt stängd för nya idéer och influenser
 • 00:30:25 Det finns inga perfekta studier så titta på de här riktigt dåliga
 • 00:37:30 Jag vill ha opartisk information, inte bara information för eller emot
 • 00:39:45 Hur du får diskussioner att spåra ur
 • 00:46:25 Jag kommer inte att sluta med x så det här kommer inte att fungera
 • 00:49:15 En längre diskussion kring Läskskatt och sockerskatt
 • 00:53:30 Varför fokusera på x när andra är emot y?