Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


May 31, 2017

Veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack fokuserar på förmedlande av vetenskap i textform och hur vetenskapliga texter har blivit svårare och svårare att läsa över tid tillsammans med William Hedley PhD. I en väldit stor analys av både abstrak och fulltexter så har han tillsammans med några andra forskare visat att läsbarheten har minskat övertid och vi diskuterar i det här avsnittet möjliga orsaker till varför det kan ha blivit så och hur man skulle kunna arbeta för att försöka motverka utvecklingen.

Vi diskuterar även vikten av att förmedla vetenskap på ett bra sätt utåt och att både vetenskapsmän och journalister måste börja bli bättre på att få ut vetenskap till gemene man.

Dessutom diskuterar vi i det här avsnittet en del filosofi och även hur William i sin andra forskning försöker att analysera hjärnans funktioner och olika nätverk samt hur de förändras över tid.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt. Själva studien som vi diskuterar ganska ingående i detta avsnitt hittar du här, The Readability Of Scientific Texts Is Decreasing Over Time. William har även en egen podd som heter filosofiska smådåd som du hittar här.

Hålltider

 • 00:00:00 Introduktion av William Hedley
 • 00:03:56 De många olika delarna av filosofi
 • 00:06:53 Williams sökande efter vad som är jaget
 • 00:08:27 Finns det någon frustration hos filosofer att andra saknar kunskap?
 • 00:10:21 Många människor uppskattar när de får lära sig att tänka filosofiskt
 • 00:13:29 Gamla hypotetiska filosofiska problem som är verkliga idag
 • 00:15:09 Forskning på hur hjärnan förändras med tiden
 • 00:21:52 Finns det en hjärndel som ansvarar för en specifik sak?
 • 00:24:31 Inflation på nätverk som påstås styra olika beteenden
 • 00:28:10 Betydelsen av tydlig och bra grafik för att förmedla vetenskap
 • 00:31:14 Det är viktigt att vår transparent och tydlig som forskare
 • 00:32:13 Forskning har blivit mycket svårare att läsa och förstå
 • 00:36:41 Två olika metoder att mäta hur lätt en text är att förstå
 • 00:37:46 Läsnivån för abstrakt ligger på högre högskolenivå i genomsnitt idag
 • 00:41:03 Analys av läsbarheten i fulltexter
 • 00:42:08 Hur kan man testa hypoteser för varför det blir mer svårläst?
 • 00:43:12 Beror det på fler medförfattare?
 • 00:48:06 Det verkar bli fler och fler ganska meningslösa ord
 • 00:50:48 Det är svårt att hitta på testbara hypoteser
 • 00:51:42 Dålig rapportering kring studien i media 
 • 00:54:12 Förmedlingen av forskning måste bli bättre 
 • 00:55:37 Media måste bli bättre i sin rapportering kring vetenskap
 • 00:59:19 Forskare behöver lära sig att skriva tydligare
 • 01:04:10 Mycket går att skriva om så det blir mycket mer lättläsligt