Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack

Oct 13, 2015

Denna gång gästas Jacob och Wille av Leg. dietist och medicine doktor i klinisk nutrition Ola Wallengren. Snacket ägnas nästan uteslutande åt protein i samband med träning och mätning av kroppssammansättning.


Oct 6, 2015

I premiäravsnittet av Tyngre Träningssnack får du en introduktion av fysioterapeuterna och värdarna Jacob Gudiol och William Valkeaoja. Vi berättar om våra tankar med podcasten och sen går vi direkt in på att diskutera två studier relaterat till träning av gluteus maximus (rumpmuskeln) och framför allt...