Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jan 3, 2018

Allmänläkaren Anders Tengblad, PhD, som även skrivit en avhandling som berör typ 2 diabetes gästar denna vecka för att diskutera lågkolhydratkost vid viktnedgång och typ 2 diabetes.

Det blir en lång diskussion med fokus på fördelarna som finns med att ge personer med övervikt och typ 2 diabetes rådet att äta en lågkolhydratkost.

Vi tar även upp frågor så som vad det är som gör att människor ofta spontant börjar äta mindre kalorier och vad det är som leder till överviktsproblematiken idag. Dessutom diskuterar vi varför vården ibland inte verkar bemöta det intresse som finns från vissa patienter när det gäller att få hjälp med att faktiskt börja äta bättre och själv försöka göra någonting åt sina problem.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Introduktion av Anders Tengblad
 • 00:03:09 Personer som äter LCHF som blivit bemötta dåligt inom vården
 • 00:04:42 Doktorsavhandling på typ 2 diabetes
 • 00:07:12 Hur Anders blev intresserad av kosten vid typ 2 diabetes
 • 00:08:57 Hur det kom sig att Anders blev sedd som en "LCHF-doktor"
 • 00:10:57 Sjukvården går lite i otakt med människors nya intresse för kost
 • 00:14:20 Vad menar Anders när han säger lågkolhydratkost?
 • 00:17:42 Varför skiljer sig resultaten så lite i långtidsstudier mellan olika dieter?
 • 00:19:28 Vår obesogena miljö och individens skuld vid fetma
 • 00:24:31 De stora skillnaderna i resultat mellan olika studier
 • 00:27:52 Enkelheten är ofta en fördel för LCHF
 • 00:29:59 Olika dieter som får människor att spontant äta mindre kalorier
 • 00:33:27 Människor som inte går ner i vikt på LCHF
 • 00:37:10 Blir människor inom våren onödigt mycket anti LCHF pga hur rörelsen ibland beter sig mot dem?
 • 00:43:39 Undersökning kring vårdens syn på lågkolhydratkost för några år sedan
 • 00:48:15 Testar man alla dieter innan en fetmaoperation?
 • 00:51:55 Det finns för få dietister som kan ge bra understöd
 • 00:53:00 Att tjata på folk för att ändra vanor fungerar väldigt dåligt
 • 00:56:08 Vad kan man göra åt överviktsproblematiken på befolkningsnivå?
 • 01:00:28 Palatability och överätning
 • 01:03:59 Processad mat som anpassas för att passa med en diet
 • 01:05:16 Vet människor vad som är en måttlig mängd?
 • 01:07:30 En fettrik diet och kolesterolet
 • 01:10:07 När man börjar med ett dåligt vs ett bra utgångsläge
 • 01:12:34 Olika effekter från olika fettkällor
 • 01:13:34 Långtidseffekterna av olika dieter är oftast okända
 • 01:14:44 Kolesterol är en eventuell riskfaktor som måste ställas mot andra riskfaktorer
 • 01:17:52 Vissas riskfaktorer försämras markant med LCHF
 • 01:18:27 Hur ska man själv förhålla sig till vissa avstickande provresultat?
 • 01:20:42 LCHF-rörelsens motstånd mot statiner
 • 01:23:38 Människor vill ofta bara få höra att det som de äter är okej
 • 01:25:32 Behöver man utesluta bönor, linser och rotfrukter?
 • 01:28:18 LCHF vid diabetes typ 1
 • 01:32:17 Följsamheten på sikt
 • 01:34:43 När det ska firas någonting med skitmat hela tiden
 • 01:39:11 Olika människor känner olika stort sug när de ser någonting gott