Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Feb 21, 2018

Denna veckas Tyngre Träningssnack fokuserar på ämnet fysisk aktivitet då en av de främsta forskarna inom fältet gästar podcasten för att diskutera ämnet.

Du får veta hur man mäter fysisk aktivitet och hur teknikerna har utvecklats genom åren. Vad vi vet idag om hur mycket vi behöver röra på oss och effekterna av att arbeta på olika intensitetsnivåer.

Avslutningsvis diskuterar vi även myten att stillasittande skulle vara lika farligt som rökning och fenomenet att viktuppgång verkar leda till mindre fysisk aktivitet medan fysisk aktivitet inte verkar ha en lika stor effekt på risken att gå upp i vikt.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Jacobs små livsproblem
 • 00:02:41 Gästen är på idrottsmedicinsk konferens i Köpenhamn
 • 00:05:04 Är danskarna mer fysiskt aktiva än oss svenskar?
 • 00:06:18 Introduktion av Ulf Ekelund
 • 00:09:37 Är norrmännen mer fysiskt aktiva än oss svenskar?
 • 00:12:33 Teknikutveckling när det gäller att mäta fysisk aktivitet
 • 00:14:48 Vad folk säger att de gör kontra vad de verkligen gör
 • 00:16:08 Varför är människor så dåliga på att självrapportera?
 • 00:20:07 Vi vet att fysisk aktivitet är viktigt men är mer osäkra på doseringen
 • 00:23:32 En bra mängd motion kontra "en optimal" mängd motion
 • 00:27:00 Stillasittande är inte lika farligt som rökning
 • 00:31:34 Objektivt mätt data och stillasittande
 • 00:33:06 Vad menar man med måttlig och hög fysisk aktivitet?
 • 00:43:27 Intensivare träning ger större effekt
 • 00:45:11 Kortare pauser från längre tids stillasittande är av allt att döma bra
 • 00:48:51 Dagens råd att formulerade lite efter hur frågeformulären var formulerade
 • 00:51:08 Medveten fysisk aktivitet kontra omedveten fysisk aktivitet
 • 00:53:11 Vill vi få förändringar i samhället i stort så behöver vi ändra miljön i samhället
 • 00:59:52 Både individen och samhället har ett ansvar
 • 01:00:17 Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar
 • 01:03:12 Barn rör sig inte särskilt mycket när de har idrott och hälsa i skolan
 • 01:06:11 Hur har spontanidrotten förändrats?
 • 01:09:09 Fysisk aktivitet och övervikt
 • 01:11:23 Övervikt ledde till ökad inaktivitet, inte tvärt om
 • 01:13:06 Det är svårare att se en effekt från fysiska aktivitet än från vikt
 • 01:15:12 Betydelsen av fysisk aktivitet efter viktnedgång