Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Apr 11, 2018

Magnus Lindwall, forskare inom hälsopsykologi, gästar denna vecka Jacob och Wille i Tyngre Träningssnack för att diskutera motivation och vad det är som driver vissa människor att träna medan så många andra har svårt att både komma igång och fortsätta träna.

Du får bland annat tips om hur du ”packar in” ett träningspass så att den som tränat upplever och minns träningen som lite roligare. Dessutom blir det en diskussion kring mer intensiv intervallträning och de fördelar och nackdelar som den har när det gäller att påverka människor motivation.

Avslutningsvis blir det en kortare diskussion kring projektet Generation Pep där man försöker få barn i Sverige att börja röra på sig mer.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Introduktion av dagens gäst Magnus Lindwall
 • 00:03:31 Magnus forskning kring hälsopsykologi
 • 00:07:35 Svårigheterna i att få människor att vara fysiskt aktiva
 • 00:09:00 Fokus läggs ofta på fel saker när man vill inspirera folk till rörelse
 • 00:11:28 Användandet av Self determination theory för att försöka hitta vad som motiverar en viss grupp mer specifikt
 • 00:16:02 Yttre belöning och beteendeekonomer vs psykologer
 • 00:17:16 Koffein och andra sätt att göra träningen roligare
 • 00:19:02 Högintensiv träning kontra mer lågintensiv träning
 • 00:20:06 Betydelsen av att träningen är bra nog för att också ge långsiktiga resultat
 • 00:24:19 Tre centrala behov som om de uppfylls ökar chansen att någon ska fortsätta träna
 • 00:30:20 Det vi minns mest efter ett träningspass
 • 00:33:33 Problemet i att människor förväntar sig att träning ska vara väldigt jobbigt
 • 00:42:09 Nudging som ett sätt att minska hinder för fysisk aktivitet
 • 00:45:10 Motiverande samtal för att göra saker mer konkret
 • 00:47:37 Är det okej att försöka ändra människors egen vilja?
 • 00:53:05 Vi vet ofta vad problemet är, det är dags att diskutera utifrån det
 • 00:56:29 Motiverande samtal och dess svårigheter
 • 00:59:45 Det ges för lite tid för att försöka ändra människors beteende i vården
 • 01:02:00 Frihet inom förutbestämda ramar för bättre motivation
 • 01:07:13 Problemet med yttre belöningar på sikt
 • 01:08:37 Fysisk aktivitet och lägre risk för depression
 • 01:15:22 Finns det någon typ av dos-respons när det gäller effekten?
 • 01:19:43 Frekvensen är viktigare än intensiteten för mental hälsa
 • 01:22:37 För de som är inaktiva ger lite rörelse väldigt mycket
 • 01:26:39 Hissen som berättar att du tappar livstid när du åker den
 • 01:27:52 Försöker organisationer och företag ta hjälp av Magnus forskning?
 • 01:29:21 Magnus arbete i Generation Pep
 • 01:30:45 Vad hade Jacob och Wille försökt ändra på för att få mer rörelse i samhället?
 • 01:34:08 Stora aktörer har en väldigt stor påverkan