Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Aug 12, 2020

Denna vecka är det ytterligare ett frågeavsnitt där vi bland annat diskuterar varför mjölksyra egentligen inte gör oss trötta. Vad FODMAP betyder och dess fördelar och nackdelar som diet och behandling vid magbesvär. Samt doping och kulturen inom tyngdlyftning internationellt.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Jacobs gymnasieskola ska börja med fysiska lektioner igen
  • 00:16:29 Effekterna när idrottare spenderar 60 dagar i sitt hem
  • 00:19:33 Varför mjölksyra inte är det som gör dig trött
  • 00:27:27 Mclarenrapporten kring tyngdlyftning och korruptionen inom sporten
  • 00:43:35 Lite kort kring FODMAP
  • 00:50:28 Varför choglad istället för choklad
  • 00:51:10 Hjärtfrekvensvariabilitet som nytt fenomen
  • 00:55:36 Sambandet mellan steglängd och löpekonomi