Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Sep 15, 2021

I veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack gästar doktoranden Emil Bojsen-Möller för att berätta om hans studier på kopplingen mellan fysisk aktivitet och hjärnans plasticitet. Det blir en hel del diskussioner kring svårigheterna att mäta effekter på hjärnan och även svårigheterna att få människor att ändra beteende så att de faktiskt rör på sig mera.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Gudiol har skadat sig på fotbollsplanen
 • 00:02:04 Fotbollen förr mot nu när det gäller galna tacklingar
 • 00:04:32 Det är färre nickningar och inom ungdomsfotbollen försöker man minska det
 • 00:08:49 Dagens gäst, Emil Bojsen-Möller
 • 00:10:09 Emils väg från studier till en doktorandtjänst på GIH
 • 00:15:24 Det är klurigt för en dansk att lära sig Svenska
 • 00:17:12 Mastersuppsatts på hur hjärnans plasticitet påverkas av träning
 • 00:22:48 Fortsatta studier på GIH kring hjärnhälsan hos kontorsarbetare
 • 00:25:49 Första studien var en tvärsnittsstudie på fysisk aktivitet och kognitiva funktioner
 • 00:28:39 Man fann inget samband mellan fysisk aktivitet och kognition
 • 00:31:51 Deltagarna i studien hade hög fysisk aktivitet från början
 • 00:34:59 Studie 2 tittade på om avbrutet sittande kunde påverka plasticiteten i hjärnan
 • 00:41:54 Plasticiteten påverkas inte direkt om du redan gör saker som du kan
 • 00:47:10 Alla former av fysisk aktivitet verkar kunna ha en effekt
 • 00:49:00 Kan valet av intensitet ha en betydande effekt?
 • 00:52:29 Emils studier ger inte stöd för den allmänna uppfattningen kring stillasittande på kontor
 • 00:55:22 Fysisk aktivitet säljs in som att det är väldigt bra för allt
 • 00:58:39 Studie nr 3, en interventionsstudie med försök att öka fysisk aktivitet eller minska stillasittande
 • 01:02:22 Interventionen lyckades inte åstadkomma mer rörelser
 • 01:06:27 Att du får till mer rörelse under en kort stund innebär inte nödvändigtvis att slutresultatet för dygnet blir bättre
 • 01:12:39 Hjärnan påverkas av fysisk aktivitet, men vi har svårt att öka mängden fysisk aktivitet
 • 01:14:26 Gudiol tror fortfarande att vi behöver göra förändringar i människors miljö för att ändra beteende
 • 01:19:14 Emils förhoppningar och mål med framtiden
 • 01:21:05 Vad vet vi idag kring träning och hjärnans funktioner?