Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Mar 1, 2023

I avsnitt 381 av Tyngre Träningssnack så diskuterar Jacob och Wille begreppet mellanmjölksträning och hur det oftast används. Termen verkar vara ganska ny och har enligt google endast använts sedan 2012. Ser man till hur den används så verkar det syfta på lite olika saker i lite olika sammanhang. Ibland används det bara för att beskriva en viss typ av konditionsträning där man tränar på en intensitet som ligger någonstans emellan den som du kan springa med väldigt länge och den som du bara orkar hålla i några minuter.

I andra sammanhang verkar istället termen mer användas för att beskriva träningspass som inte blir av så bra kvalité som den hade kunnat vara om idrottaren varit bra förberedd och återhämtad inför passet. Det här kan bland annat ske i fall man planerar in för många riktigt intensiva och tuffa träningspass under en träningsperiod så idrottaren helt enkelt inte orkar utföra dessa pass med så hög kvalitet som hade önskats.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

·         (00:00:00) Sjukdom hemma hos Gudiol

·         (00:02:40) Jacob har spelat en fotbollsmatch igen

·         (00:06:49) Vad menas med termen mellanmjölksträning?

·         (00:11:28) Fördelningen mellan olika träningsintensiteter varierar beroende på hur man vill mäta det

·         (00:16:04) Mellanmjölksträning som begrepp verkar har uppstått kring 2012 på internet

·         (00:28:27) Hur fungerar det med glykogeninlagring under ett kaloriunderskott?

·         (00:29:08) Kroppens förbrukning av kolhydrater och fett under dagen och vid träning