Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack

Aug 30, 2023

Jacob och Wille diskuterar blodsockerkontroll och mätning av blodsockret i avsnitt 407 av Tyngre Träningssnack. Avsnittet börjar med en introduktion kring varför blodsockerkontroll är något man bryr sig om och vad som skiljer en person med normal blodsockerkontroll från de som har det vi kallar för prediabetes...


Aug 23, 2023

Wille och Jacob svarar på tre lyssnafrågor i Tyngre Träningssnack. Först diskuteras olika definitioner på tröskel och varför intervaller som kallas tröskelträning kan verka så olika när man tittar på olika program. Det blir även en diskussion kring olika trösklar rent fysiologiskt och zonsystem som drar...


Aug 16, 2023

Tyngre Träningssnack avsnitt 405 handlar om en ny artikel publicerad av Eaton och Konner som var de första forskarna att tydligt diskutera paleodieten i den vetenskapliga litteraturen. 1985, för snart 40 år sedan, publicerade de en artikel i tidskriften New England Journal of Medicine där de argumenterade för att...


Aug 9, 2023

Avsnitt 404 av Tyngre Träningssnack och vi diskuterar tre lyssnarfrågor. Först blir det en diskussion kring om det finns någon gräns i kilo där knäna inte längre klarar av belastningen vid löpning och man får ont.

Sen diskuterar vi betydelsen av att inta energi och framför allt kolhydrater under riktigt...


Aug 2, 2023

I avsnitt 403 av Tyngre Träningssnack diskuteras träning i värme. Vad är det som värmer våra kroppar och vilka faktorer kan man påverka så att det inte får en onödigt stor inverkan på vår prestation? Jacob och Wille diskuterar allt ifrån strålning, konvektion och konduktion och hur det påverkar...