Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Oct 23, 2019

I veckans avsnitt går Jacob och Wille igenom några vanliga knep som används av bluffmakare och de som försöker sälja pseudovetenskap som vetenskap.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Wille har börjat styrketräna igen
 • 00:03:18 Kännetecken förbluffmakare och förespråkare av pseudovetenskap
 • 00:05:03 Flytta diskussionen och dra in en massa argument som inte är relevanta för stunden
 • 00:06:01 Ordentliga debatter måste föras i skrift
 • 00:11:34 Båda två kan ha fel i en debatt så du får inte rätt för att du kan hitta brister i den andras argument
 • 00:17:34 Pratar risker utan att berätta om dos och förändringen i absolut risk
 • 00:20:57 Vissa risker utmålas som väldigt stora medan andra likvärdiga risker tonas ned
 • 00:26:36 Påstår sällan saker i text eller i sammanhang där de kan kritiseras öppet och sakligt
 • 00:31:25 Ger sig på kritikerna som personer istället för det som kritikerna säger
 • 00:38:27 Du får ingen ordentlig definition på vad det verkligen är som diskuteras
 • 00:45:56 Använder medvetet formuleringar som tolkas på ett sätt av följarna men kan förklaras bort med en annan tolkning