Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Mar 25, 2020

Vi svarar på lyssnarfrågor i detta avsnittet och du får bland annat veta skillnaden mellan ett yoyo-test och ett beep-test, lite kring våra tankar om att dela upp distansträningen i flera pass under dagen och vad TEF innebär för någonting.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Gudiol har fått ta hand om sjuka barn
  • 00:05:33 Det kommer inte att bli något OS i år
  • 00:11:47 Är yoyo-test och beep-test samma sak och när ska de användas?
  • 00:29:21 Kan du dela upp dina distanspass vid flera tillfällen på en dag?
  • 00:33:42 Är proteinintaget och energiintaget lika viktigt på vilodagar som på träningsdagar?
  • 00:44:23 Hur mycket kan den termiska effekten från mat påverkas av vad du äter?