Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Nov 11, 2020

I veckans avsnitt diskuteras sambandet mellan stora muskler och stor styrka. Går det att träna musklerna så att de blir olika starka med samma volymökning? Och vad är det som bidrar till att du bli starkare när du tränar?

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Lite coronasnack
 • 00:03:17 Tricket är att undvika att träffa andra människor
 • 00:05:08 Träning för småbarnsföräldrar
 • 00:12:22 Kopplingen mellan stora muskler och styrka
 • 00:14:58 Nybörjare som blir starkare ökar sällan muskelmassa i proportion till styrkan
 • 00:18:26 Fyra olika saker som bidrar till varför du blir starkare i en övning
 • 00:20:58 I början blir du främst starkare pga saker som inte berörs så mycket av mängden muskelmassa
 • 00:24:47 Sarkoplasmatisk hypertrofi och myofibril hypertrofi
 • 00:31:35 Typ 1 och typ 2 fiber
 • 00:34:37 Pennationsvinklar och olika effektivitet i musklerna
 • 00:38:00 Att verkligen bevisa de här sakerna är en stor utmaning
 • 00:41:26 Vad har du för nytta av den här informationen?
 • 00:44:49 Du kan troligen bli starkare utan att gå upp mer i vikt