Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Feb 17, 2021

Gudiol och Valkeaoja diskuterar sRPE vilket är en skattning av hur slitsamt/belastande som ett helt träningspass har varit. Hur bra fungerar den här typen av subjektiva skattningar mot mer objektiva mått och vilka är fördelarna med att använda något subjektivt utöver de mer objektiva måtten som finns.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Utmaningen med att få till hemmaträningen
 • 00:04:44 Koffein via slemhinnan i munnen kan ge större kick med låg dos koffein
 • 00:06:04 Träning som mer är muskulöst krävande istället för mentalt krävande
 • 00:10:34 Session RPE (sRPE) för att skatta träningsbelastning
 • 00:12:47 Att mäta inre eller yttre arbete/belastning
 • 00:13:27 Ett visst bestämt arbete kan ge väldigt olika belastning på olika personer
 • 00:17:43 Självskattad belastning och sRPE kom igång på 90-talet
 • 00:22:45 sRPE gör det lättare och snabbare att skatta belastningen från ett träningspass
 • 00:25:36 Skapare av ett verktyg kan det ofta bäst, men de har också ofta en bias för just det verktyget
 • 00:28:17 Problemet när de objektiva måtten eventuellt påverkar de subjektiva och vice versa
 • 00:33:11 Fördelarna med att använda objektiva och subjektiva mått samtidigt
 • 00:35:32 Om du förväntar dig att du ska vara bättre så kanske din sRPE förändras?
 • 00:40:21 Använda det här för att lära dig känna din kropp bättre
 • 00:44:06 Det är viktigt att fundera kring vilken skala du använder
 • 00:51:40 Personer som vägrar att känna efter hur jobbigt någonting har varit