Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Mar 17, 2021

I veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack diskutera huruvida elitidrott påverkar människors livslängd. Hur mår elitidrottare efter karriären i förhållande till andra personer? Får det några fördelar av sitt hårda träningsliv under flera år som unga?

Frågorna är många och svaren få men det blir en intressant diskussion

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Lite om Jacobs träning och påverkan från pandemin på våra liv
 • 00:04:01 Lever före detta elitidrottare längre än andra människor?
 • 00:09:08 Skillnader på uthållighetsidrotter, lagidrotter och poweridrotter
 • 00:12:51 De som dör idag var elitidrottare för kanske 30-50 år sedan
 • 00:17:58 Före detta elitidrottare lever lite längre än sina syskon
 • 00:23:22 Har steroider möjligen en mer negativ påverkan på kraftidrottares långsiktiga hälsa?
 • 00:25:51 Kategorin kraftidrottare är tveksam och innefattar många olika typer av idrottare med olika livsstil
 • 00:28:43 Leva med större livskvalité istället för en lång livstid
 • 00:31:58 Hur påverkar sömnen ens vikt och matval?
 • 00:38:09 Det är svårt att hitta en balans där man gör helheten tillräckligt bra
 • 00:42:42 Finns det någon fördel att dela upp hemmaträningen på flera tillfällen över dagen?