Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Dec 15, 2021

Tommy Lundberg är tillbaka ännu en gång i Tyngre Träningssnack. Den här gången kommer vi tillbaka till frågan om transkvinnor inom idrotten där det har kommit nya riktlinjer från både UK Sports och Internationella Olympiska Kommitteen kring frågan.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Sjukdom och kallt
 • 00:05:41 Wille har tappat bort sitt körkort
 • 00:07:18 Tommy Lundberg är tillbaka
 • 00:08:58 Direktiv och riktlinjer kring transkvinnor inom idrotten
 • 00:10:42 Varför vi har en kvinnlig och en manlig kategori inom idrotten
 • 00:13:55 Översiktsartikel på hur övergången från man till kvinna påverkar den fysiska prestationsförmågan
 • 00:18:08 Skiljer sig antalet cellkärnor?
 • 00:22:15 Riktlinjer har behövts en uppdatering då man sett att de tidigare reglerna inte fungerar
 • 00:24:43 UK Sports senaste guidelines kring transkvinnor inom idrotten
 • 00:30:56 IOKs senaste guidelines är inte särskilt bra
 • 00:34:48 Vi antar en skillnad när vi har kategorierna, sen begär det evidens för att skillnaden finns
 • 00:39:52 Vi har flera indelningar inom idrotten av en orsak
 • 00:46:49 Det är alltid orättvist i idrotter men vi har valt att ha kategorier
 • 00:55:58 Det är så få transkvinnor, varför ska man bry sig om det här?
 • 01:04:20 Debattklimatet har varit väldigt negativt och många har inte vågat uttala sig
 • 01:08:09 Det är fundamentala rättigheter som är i konflikt med varandra här
 • 01:11:12 IOK säger att man inte får lov att undersöka könet hos en idrottare