Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jan 18, 2023

Wille och Jacob gästas i avsnitt 375 av forskaren Emilie Stroh som forskar på luftföroreningar och hur de påverkar vår hälsa på kort och lång sikt. Det finns många typer av föroreningar i vår luft idag och de kan ha en negativ påverkan på hur våra lungor fungerar och ibland till och med på vår möjlighet att syresätta kroppen så bra som möjligt.

Det finns mycket man kan göra åt de här sakerna men det mesta handlar om politiska val där regler sätts som påverkar alla människor.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Jacob har sovit dåligt pga knepig rygg på nätterna
 • 00:02:34 Willes träning flyter på riktigt bra
 • 00:05:56 Längre uppsnack inför avsnittet
 • 00:07:31 Veckans gäst, Emilie Stroh
 • 00:09:43 Emilies väg mot att börja studera hur miljöföroreningar påverkar vår hälsa
 • 00:11:39 Specialisering på luftföroreningar och små barn
 • 00:17:17 Försök att uppskatta vilka effekter luftföroreningarna får på människors hälsa
 • 00:23:19 Var finns det mest luftföroreningar i vår vardag?
 • 00:25:09 Skillnaderna i effekt beroende på ålder
 • 00:29:04 Hur är halterna av luftföroreningar i Sverige?
 • 00:34:05 Det finns appar som kan berätta hur luftföroreningarna är just för stunden på vissa platser
 • 00:35:56 Varför kan människor få svårt att syresätta sig vid mycket luftföroreningar
 • 00:38:22 Hur kan man påverka luftföroreningarna inne i städer?
 • 00:41:55 Det finns ingen tid då barn inte bör vara ute i Sverige
 • 00:56:28 I vissa städer är det negativt att köra längre konditionspass utomhus pga luftföroreningar