Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Sep 7, 2016

Denna vecka gästas Wille och Jacob av Daniela Eklund som främst har forskat på vad som händer när man kombinerar styrketräning och konditionsträning och hur man på bästa sätt kan kombinera de två.

Vi får bland annat veta att i en av Danielas studier så fick deltagarna bättre resultat när det gäller kroppssammansättningen när de tränade kondition tre dagar i veckan och styrketräning tre dagar i veckan jämfört med två andra grupper där man tränade både styrka och kondition på samma träningspass tre dagar i veckan. Detta trots att träningsvolymen var den samma i grupperna.

Hålltider

 • 00:00:00 Introduktion av Daniela Eklund
 • 00:07:10 Daniela Eklunds forskning på kombinerad träning
 • 00:11:15 Första studien på kombinerad träning var ganska extrem
 • 00:14:25 Hur kombinerar man styrketräning och konditionsträning?
 • 00:19:25 Ibland blir resultaten till och med bättre med kombinerad träning
 • 00:21:30 Varför mäter man akuta förändringar av olika hormoner vid styrketräning
 • 00:24:55 Bristen på kunskap kring vad träningsvärk verkligen är
 • 00:28:00 Spelar det någon praktisk roll om du kör styrketräningen före konditionsträningen eller tvärt om?
 • 00:29:10 Flera korta träningspass gav bättre kroppssammansättning resultat än några längre
 • 00:35:25 Träningsupplägget i studierna
 • 00:38:25 Neuromuskulär anpassning till styrketräning och kombinerad träning
 • 00:42:20 Hur bra är elitidrottare på att aktivera sina muskler?
 • 00:46:00 Finns det någonting som idrottare eller folk generellt sätt gör fel vid kombinerad träning?
 • 00:51:10 Påverkar konditionsträning med benen resultatet för överkroppen vid styrketräning?
 • 00:54:20 Kommer en bättre kondition att förbättra din återhämtning efter styrketräning?
 • 00:56:20 Små saker som lätt kan förstöra en träningsstudie
 • 00:58:30 Är ultraljudsundersökningar av muskelmassa tillförlitliga?