Info

Tyngre Träningssnack

Med Jacob och Wille
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
2019
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2015
December
November
October


All Episodes
Archives
Now displaying: January, 2018

Följ med på djupet när fysioterapeuterna Jacob Gudiol och William Valkeaoja snackar träning.

Jan 31, 2018

Veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack fokuserar på konceptet ultraprocessad mat när Jacob och Wille har doktoranden och dietisten Filippa Juul på besök.

Filippa har analyserat hur vår kosthållning har förändrats i Sverige de senaste 50 åren i Sverige och numera forskar hon i New York.

I det här avsnittet får du lära dig vad som menas med ultraprocessad mat och varför forskare mer och mer har gått över till att fokusera på matkvalité istället för andelen kolhydrater, fett och protein i kosten.

Det här är ett måsteavsnitt för dig som är intresserad av hälsa och övervikt på befolkningsnivå.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Jacob vann nyårssaluten    
 • 00:02:13 Introduktion av Filippa Juul    
 • 00:04:10 Växande intresse för folkhälsa och påverka strukturella problem    
 • 00:07:52 Barriärer mot att äta hälsosamt idag    
 • 00:10:18 Felaktigt fokus på makronutrienter inom nutrition    
 • 00:12:16 Fettfria kakor har blivit fettfria kakor    
 • 00:13:55 Ultraprocessad mat som koncept    
 • 00:17:05 Kategorier av mat där man inte tittar på makronutrienter utan försöker att titta på kvalitén    
 • 00:19:49 Ultraprocessade livsmedel, mycket energi och lite näring    
 • 00:21:30 Svårigheter att klassificera livsmedel som nyttigt och onyttigt    
 • 00:22:58 Många får i sig en väldigt stor mängd ultraprocessad mat    
 • 00:26:10 Vi äter mycket mer ultraprocessad mat i Sverige de senaste 50 åren    
 • 00:30:19 Doktorandstudier i New York    
 • 00:31:27 Brasiliens kostråd, de första som fokuserar på matkvalité och det sociala med att äta    
 • 00:34:23 Industrins påverkan i kostråden som ges i USA    
 • 00:37:37 Jacob är konspiratorisk kring att industrin har påverkat de svenska kostråden inför senaste NNR    
 • 00:39:45 Industriellt framtagen mat är designad för att vara belönade och beroendeframkallande    
 • 00:44:01 Filippas forskning i USA på ultraprocessad mat och hälsa    
 • 00:45:53 Relationen mellan intaget av ultraprocessad mat och övervikt/fetma i USAs befolkning    
 • 00:51:15 Kan man se några effekter av kostråden i Brasilien och vad finns det som motverkar deras effekt?    
 • 00:53:09 Är effekten från ultraprocessad mat på hälsan direkt eller indirekt    
 • 00:56:19 Skolbarn som fick saftdryck med socker eller sötningsmedel till skollunchen i 18 månader    
 • 00:58:04 Läsk med koffein gör att vi tycker om det mer efter tid    
 • 01:01:18 Hur stor är effektstorleken mellan ultraprocessad mat och fetma    
 • 01:03:53 Framtida studier på ultraprocessad mat och hälsa    
 • 01:04:55 Behovet av interventionsstudier och mer longitudinell epidemiologi    
 • 01:07:11 Förhoppning om att kostråden ska kunna förenklas om framtida forskning bekräftar den tidiga forskningen på ultraprocessad mat    
 • 01:10:18 Det finns stora begränsningar i interventionsstudier på kost    
 • 01:11:17 Kostråd kommer att vara baserade på kostmönster för all överskådlig framtid    
 • 01:13:03 Är övervikten vanligare i länder där man äter ultraprocessad mat?    
 • 01:16:18 Övervikt och fetma är numera det som är vanligast och trenden verkar fortfarande negativ    
 • 01:19:32 Om man fått välja själv vad som skulle klassas som onyttigt inom epidemiologin    
 • 01:23:44 Det hade varit kul att sitta och p-fiska med datan för att se i fall man kan hitta ett ännu sämre kostmönster
Jan 24, 2018

I detta avsnitt av Tyngre Träningssnack så försöker Wille och Jacob hjälpa dig att navigera bland alla artiklar och tidningsrubriker kring träning och hälsa.

Du får höra om ett antal varningssignaler eller tecken på att det du läser helt enkelt inte stämmer eller att författaren bakom texten försäljer att sälja in sitt budskap alldeles för hårt.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Inledning
 • 00:01:22 Tecken på att en artikel är tveksam rent vetenskapligt
 • 00:03:07 Är det nutritionsepidemiologi?
 • 00:14:50 Visar studien tvärt emot vad vi tidigare trott?
 • 00:21:16 Har man angett antalet deltagare i studien?
 • 00:29:24 Man anger bara den relativa riskförändringen
 • 00:31:38 Man nämner var studien är gjord
 • 00:32:51 Berättar man att studien är publicerad i en fin tidskrift?
 • 00:37:27 Är det en djurstudie?
 • 00:41:17 Det är en debattartikel
 • 00:50:26 Finns det en rimlig förklaring till resultatet?
Jan 17, 2018

Wille och Jacob kör solo i detta frågeavsnitt där de bland annat diskuterar överföring från en typ av träningsform eller träningstyp till en annan. När hjälper det inte längre att bli starkare i fall du vill hoppa högt? Vilken betydelse har GI och GL för sig själv när det gäller hälsa? Varför kan du bli dålig i magen av sockeralkoholer och mycket mer får du svar på det här avsnittet av Tyngre Träningssnack.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Jacob och Wille kan inte stegra träningen ordentligt
 • 00:03:56 Godis vs chips igen
 • 00:11:26 Behöver man ta hänsyn till GI och GL i sin kost?
 • 00:20:45 Hur är överföringen medan knäböj och marklyft till vertikalhopp?
 • 00:26:16 Vad händer när man har ätardagar under en diet?
 • 00:32:00 Finns det något stöd för påståendet att kreatin ger håravfall?
 • 00:35:40 Hur är överföringen mellan olika konditionsidrotter?
 • 00:45:14 Hur vet man om forskning är tillförlitlig?
 • 00:56:24 Varför blir man dålig i magen av sockeralkoholer?
 • 01:02:13 Finns det några rekommendationer kring stegfrekvens vid löpning?
Jan 10, 2018

Wille och Jacob diskuterar möjliga men spekulativa hypoteser i detta avsnitt av Tyngre Träningssnack. Du får bland annat höra varför Jacob tycker att hopprep borde användas mer som uppvärmning, varför Wille fortfarande tror att det skulle kunna finnas fördelar med att öka på sin fettadaptation genom att ibland träna med lite glykogen i kroppen och varför Jacob tror att chips och kakor är sämre än lösgodis.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Flera rimliga hypoteser
 • 00:03:16 Fettadaptation och prestation inom konditionsidrott
 • 00:07:27 Lågkolhydratkost fungerar som en broms för de som annars börjar för intensivt
 • 00:10:36 Rest-paus och hastighetsbaserad träning
 • 00:22:29 Chips, kakor och pizza är sämre än godis
 • 00:40:45 Hopprep är en fantastisk uppvärmning för idrottare
 • 00:45:17 En typ av belöning kan göra en mindre sugen på en annan typ av belöning
Jan 3, 2018

Allmänläkaren Anders Tengblad, PhD, som även skrivit en avhandling som berör typ 2 diabetes gästar denna vecka för att diskutera lågkolhydratkost vid viktnedgång och typ 2 diabetes.

Det blir en lång diskussion med fokus på fördelarna som finns med att ge personer med övervikt och typ 2 diabetes rådet att äta en lågkolhydratkost.

Vi tar även upp frågor så som vad det är som gör att människor ofta spontant börjar äta mindre kalorier och vad det är som leder till överviktsproblematiken idag. Dessutom diskuterar vi varför vården ibland inte verkar bemöta det intresse som finns från vissa patienter när det gäller att få hjälp med att faktiskt börja äta bättre och själv försöka göra någonting åt sina problem.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Introduktion av Anders Tengblad
 • 00:03:09 Personer som äter LCHF som blivit bemötta dåligt inom vården
 • 00:04:42 Doktorsavhandling på typ 2 diabetes
 • 00:07:12 Hur Anders blev intresserad av kosten vid typ 2 diabetes
 • 00:08:57 Hur det kom sig att Anders blev sedd som en "LCHF-doktor"
 • 00:10:57 Sjukvården går lite i otakt med människors nya intresse för kost
 • 00:14:20 Vad menar Anders när han säger lågkolhydratkost?
 • 00:17:42 Varför skiljer sig resultaten så lite i långtidsstudier mellan olika dieter?
 • 00:19:28 Vår obesogena miljö och individens skuld vid fetma
 • 00:24:31 De stora skillnaderna i resultat mellan olika studier
 • 00:27:52 Enkelheten är ofta en fördel för LCHF
 • 00:29:59 Olika dieter som får människor att spontant äta mindre kalorier
 • 00:33:27 Människor som inte går ner i vikt på LCHF
 • 00:37:10 Blir människor inom våren onödigt mycket anti LCHF pga hur rörelsen ibland beter sig mot dem?
 • 00:43:39 Undersökning kring vårdens syn på lågkolhydratkost för några år sedan
 • 00:48:15 Testar man alla dieter innan en fetmaoperation?
 • 00:51:55 Det finns för få dietister som kan ge bra understöd
 • 00:53:00 Att tjata på folk för att ändra vanor fungerar väldigt dåligt
 • 00:56:08 Vad kan man göra åt överviktsproblematiken på befolkningsnivå?
 • 01:00:28 Palatability och överätning
 • 01:03:59 Processad mat som anpassas för att passa med en diet
 • 01:05:16 Vet människor vad som är en måttlig mängd?
 • 01:07:30 En fettrik diet och kolesterolet
 • 01:10:07 När man börjar med ett dåligt vs ett bra utgångsläge
 • 01:12:34 Olika effekter från olika fettkällor
 • 01:13:34 Långtidseffekterna av olika dieter är oftast okända
 • 01:14:44 Kolesterol är en eventuell riskfaktor som måste ställas mot andra riskfaktorer
 • 01:17:52 Vissas riskfaktorer försämras markant med LCHF
 • 01:18:27 Hur ska man själv förhålla sig till vissa avstickande provresultat?
 • 01:20:42 LCHF-rörelsens motstånd mot statiner
 • 01:23:38 Människor vill ofta bara få höra att det som de äter är okej
 • 01:25:32 Behöver man utesluta bönor, linser och rotfrukter?
 • 01:28:18 LCHF vid diabetes typ 1
 • 01:32:17 Följsamheten på sikt
 • 01:34:43 När det ska firas någonting med skitmat hela tiden
 • 01:39:11 Olika människor känner olika stort sug när de ser någonting gott
1