Info

Tyngre Träningssnack

Med Jacob och Wille
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
2019
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2015
December
November
October


All Episodes
Archives
Now displaying: August, 2019

Följ med på djupet när fysioterapeuterna Jacob Gudiol och William Valkeaoja snackar träning.

Aug 28, 2019

Denna vecka gästas Tyngre Träningssnack av Ida Kyrilis (fd Clark). Ida har forskar på det som kallas för Critical speed och critical power i både USA och Storbritannien de senaste åren och i det här avsnittet får du lära dig mer om dessa två begrepp och nyttan som finns med att kunna dem.

Du får även höra om Idas medverkan i Nike’s försök att ta fram en man som sprang ett maraton under 2 timmar som de försökte sig på under 2017 då Eliud Kipchoge sprang ett maraton på tiden 2 timmar och 25 sekunder.

Vill du komma i kontakt med Ida så har hon en egen hemsida på idakyrilis.se.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Fint väder och tråkiga liv
 • 00:01:42 Veckans gäst, Ida Kyrilis (fd Clark)
 • 00:03:46 Bakgrund inom hockeyn
 • 00:05:04 Dålig på engelska och halvtaskig som student
 • 00:05:49 Du måste ha godkända betyg för att få skolgången som idrottsstipendiat i USA
 • 00:09:58 Första kursen i anatomi och fysiologi förändrade allt
 • 00:11:53 Forskning på Critical Power
 • 00:12:47 Du får endast tävla i en idrott i fyra år på college i USA
 • 00:14:40 Börjar utbilda i det som alla sa att hon inte skulle klara av att läsa in
 • 00:16:11 Doktorandstudier hos de mest  framstående forskarna inom området Critical Power
 • 00:19:57 Arbete på Nike's breaking 2 försök
 • 00:24:07 Vad innebär Critical Power och Critical Speed?
 • 00:28:50 Vad skiljer Critical Speed från Maximal Lactate Steady State
 • 00:30:14 Hur är reliabiliteteten på testet, varierar siffrorna mycket från dag till dag?
 • 00:30:57 Ett maximalt 3-minuters test kräver enormt stor motivation
 • 00:33:21 Går det att pacea så att du får en bättre tid på 3 minuter än om du bara kör allt vad du kan hela tiden?
 • 00:38:18 Idas första studier på fotbollsspelare och validering på löparbana
 • 00:44:08 Fördelen med att veta sin Critical Power är att du kan köra max varje gång
 • 00:47:09 Ska du göra det vid löpning behöver du en GPS med hög upplösning?
 • 00:49:04 Det måste vara en plan yta utan snäva svängar för testet
 • 00:50:51 Dela in idrottare efter om de behöver mer critical power eller mer critical speed
 • 00:53:12 På elitnivå kan du troligen inte vara riktigt bra på båda delarna
 • 00:59:28 Vad som gjordes under breaking 2 och Idas bidrag till det hela
 • 01:02:45 Världseliten i maraton springer otroligt snabbt hela tiden
 • 01:06:14 De tre som blev utvalda av Nike för att försöka springa under två timmar
 • 01:08:45 Idas arbete nu
Aug 21, 2019

Denna vecka ligger fokus på tjejlopp av olika slag inom konditionsidrotterna som blivit vanligare och vanligare de senaste åren. Karin Lindelöf, PhD och lektor på Uppsala Universitet, berättar för oss hur tjejloppen har kommit till, varför de troligen ser ut som de gör och vilka möjliga utvecklingar som hon kan se för tävlingarna framöver.

Det blir även en diskussion kring hur kvinnorna ser på dessa lopp jämfört med lopp med mixade tävlingsgrupper och varför de i vissa situationer verkar föredra det enda framför det andra.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Gudiol har börjat jobba på idrottsgymnasiet igen efter sommaren
 • 00:04:12 Veckans gäst, Karin Lindelöf
 • 00:06:28 Påbörjad forskning på motionslopp för kvinnor
 • 00:07:51 Tävlingsidrotten är ett bra sätt att studera kön då man har bestämt att det ska vara en könsindelning
 • 00:11:04 Vad är grejen med tjejloppen
 • 00:12:55 Varför har tjejloppen blivit så typiska med rosa färger och snygga manliga popstjärnor?
 • 00:16:01 Varför väljer man tjejloppen istället för samma distans med mixat startfält?
 • 00:19:15 Efterfrågan för kortare lopp drev på att det kom fler tjejlopp
 • 00:19:54 Meeri Bodelid som förebild och pådrivare
 • 00:20:56 Att få tävla utan att sticka ut är en av de viktigaste orsakerna
 • 00:23:31 Kommer kvinnor och män att separeras mer i konditionsidrotterna framöver?
 • 00:30:03 De kortare tjejloppen har öppnat upp för fler korta mixade lopp med större fokus på annat än prestation
 • 00:31:55 Traditionen om att kvinnor ska tävla på kortare sträckor än män
 • 00:35:32 Kvinnor blev trötta så man valde att förbjuda dem att tävla
 • 00:36:52 Kvinnor säger ofta att de ska tävla för att de är kul trots att de har ett fokus på sitt faktiska resultat
 • 00:40:27 Kvinnor svarar olika om du frågar dem direkt eller anonymt
 • 00:45:58 Förändras tjejloppen mer mot prestation efterhand?
 • 00:51:13 Skulle tjejloppen finnas kvar även om vi haft ett helt jämställt samhälle?
 • 00:57:31 Hur är utvecklingen inom andra individuella idrotter?
 • 01:01:01 Nästa projekt blir att följa personer som ska satsa mot ultralopp av olika typer
 • 01:02:47 Varför fokuserar man på längre istället för snabbare inom konditionsidrott för motionärer
 • 01:07:00 Målet med den nya studien på blivande ultraidrottare
 • 01:11:52 Uppdateringar under tiden som studien pågår i en podcast
 • 01:12:39 Försöker man komplettera det fenomenologiska med kvantifiering med hjälp av enkäter eller liknande?
 • 01:16:01 Kombinerad kvalitativ och kvantitativ forskning ger bättre frågor som ger bättre svar
 • 01:18:37 Föreläsning dagen innan Stockholm Maraton
Aug 14, 2019

I veckans avsnitt gästar forskaren Patrik Magnusson, PhD, som bland annat är ansvarig för det svenska tvillingregistret Tyngre Träningssnack. Det blir en längre diskussion kring hur våra gener interagerar med vår miljö för att påverka vår hälsa och prestation.

Du får bland annat en förklaring till hur gener kan sägas ha stor inverkan på övervikt och fetma trots att människor hade samma gener för 50 år sedan som de har idag. Vilka fördelarna är med att studera tvillingar på olika vis inom epidemiologin och vilka brister som ändå finns i den metoden.

I slutet blir det även en diskussion kring talang inom idrotten.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Jacob Tränar för hårt när ungdomar tittar på
 • 00:02:39 Dagens gäst, Patrik Magnusson
 • 00:04:15 Ett otroligt ambitiöst examensarbete
 • 00:06:31 Teknologin driver väldigt mycket vad man väljer att forska på
 • 00:08:27 Dåliga metoder gjorde att årtionden av arbeten lades på meningslösa studier
 • 00:12:10 Studier på gener genom befolkningsregistret
 • 00:16:15 Sveriges personnummer gör att populationsstudier blir lätta att göra
 • 00:17:30 Hur fungerar det kring etik när man gör populationsstudier med hjälp av register?
 • 00:21:15 Om man inte får lov att göra studier på kompletta register så sjunker forskningskvaliten markant
 • 00:23:18 En postdoc som mest slösades bort på grund av dålig metodik
 • 00:23:39 Ärftligheten kring BMI hos män som mönstrat
 • 00:26:38 Föräldraskapet verkar inte ha särskilt stor inverkan på BMI hos äldre barn
 • 00:27:35 Hur kan gener har stor inverkan på fetma när knappt någon var fet förr
 • 00:31:35 Med bättre förutsättningar miljömässigt så flyttar vi oftast hela normalfördelningskurvan
 • 00:34:24 Är frågan kring genetik kontroversiellt inom akademin?
 • 00:39:21 Hur vanligt är det att människor verkligen inte vill acceptera resultaten baserat på deras ideologi?
 • 00:43:46 Arbete med att ta fram en biobank kring tvillingregistret
 • 00:45:55 Vilka fördelar finns det med att studera tvillingar?
 • 00:51:22 Patriks arbete som ansvarig för svenska tvillingregistret
 • 00:53:50 Att vara hundägare är till viss del genetisk styrt
 • 00:57:03 Hur mycket interventionsstudier görs det på tvillingar idag?
 • 01:01:11 Att studera olika träning för vänster sida mot höger sida kan vara informativt
 • 01:05:29 Blir barn smartare om de får utöva någon typ av musikalisk träning?
 • 01:10:31 Gener och att försöka leta upp talanger inom idrotten
 • 01:13:42 Ett enkelt prestationstest berättar betydligt mer än dyra gentester
 • 01:15:44 Är det bra att verkligen försöka hålla så många som möjligt kvar inom en viss idrott?
 • 01:17:58 En exponering för många idrotter ökar chanserna för att man hittar en idrott som passar ens egna förutsättningar
Aug 7, 2019

Tyngre Träningssnack går denna vecka in på djupet kring fettceller och hur när du äter påverkar din kropps cirkadiska rytm och på sikt din hälsa. Till vår hjälp av vi Paul Petrus, PhD från University of California.

Du får bland annat höra om hur fler fettceller kan hjälpa våra kroppar att hantera den belastning som överätning innebär och att personer med färre och stora fettceller oftast fungerar sämre rent metabolt jämfört med personer som har fler men mindre fettceller.

Det blir även en lång diskussion kring hur kortare ätfönster och att inte äta något på nätterna påverkar våra kroppars dygnsrytm. Du får höra om studier på möss där man sett att du kan förbättra deras hälsa markant genom att begränsa när de får äta och att möss blir feta på precis samma mängd mat om du ger dem maten vid fel tidpunkt.

Efter det kommer vi in på den forskning som finns på människor och vilka slutsatser man kan dra från den idag. Hur stor inverkan har till exempel ätfönstret jämfört med kvalitén på maten som du väljer att äta?

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Gudiol har köpt en fläkt som Wille tycker han ska ha vid sin cykel
 • 00:01:26 Dagens gäst Paul Petrus
 • 00:02:37 Forskning på fettväven och på cirkadisk rytm
 • 00:04:04 Vi kan få fler fettceller men sen kan troligen antalet inte minskas igen
 • 00:05:22 Ju större fettceller desto sämre metabol hälsa
 • 00:08:22 Viktuppgång med efterföljande viktnedgång gör dig extra insulinkänslig
 • 00:10:25 Hur stor inverkan har antalet fettceller på människors set point?
 • 00:15:44 Hur stor viktuppgång krävs det för att antalet fettceller ska öka?
 • 00:21:18 Även om du fysiskt tar bort fettceller så skapar kroppen ny igen
 • 00:23:53 Pauls nya område, cirkadisk rytm och hur den påverkas av maten
 • 00:28:06 Alla våra organ har en cirkadisk rytm som synkroniseras mellan dem
 • 00:32:25 Högfettdieter som används för att göra möss feta
 • 00:33:28 Möss som får en kass diet börjar äta när de normalt inte äter
 • 00:35:25 Kan äta vid bättre tider skydda från de negativa effekterna från sämre mat?
 • 00:39:05 Kan du få möss att äta bra mat vid fel tidpunkt på dygnet?
 • 00:40:36 Finns det paralleller kring det här och kaloribegräsningsspåret?
 • 00:43:11 Kan de friska bli ännu friskare genom att begränsa sitt ätfönster?
 • 00:44:37 Vad är troligen bäst som ätfönster för människor?
 • 00:46:10 Beror resultaten på viktnedgång eller det faktiska ätfönstret?
 • 00:51:52 Blir tiden med fasta längre om du äter 3000 kcal över 6 timmar eller 12 timmar?
 • 00:58:17 Vår metabolism är starkt kopplat till hur våra gener uttrycker sig
 • 01:00:06 Hur lång tid kan det ta att ändra sina gener uttryck
 • 01:02:25 Lever Paul som han lär?
1